Flyborgs Genealogi
- en väg till dina rötter -

Upplysningar om hattfabriken?
Skriv till hattfabrik @ flyborg.se

Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • fotografier (efterlysning)
  • Identifierad personal
    - porträtt av två herrar
  • sagt om fabriken NY  
  • minnesskrift 1922
  • lång & trogen tjänst 1947
    - gäster vid 75-årsjubileum
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidan


Stort tack till...

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Blekingearkivet

Blekinge Hembygdsförbund

Blekinge Museum

Blekinge Släktforskarförening

Karlskrona företags- och hantverksförening

Nordiska Museet

Nättraby HembygdsföreningFler länkar...

Kungliga myntkabinettet
Bl a myntens historia och kronans värde genom tiderna.

Projekt Runeberg
En stor mängd nordisk litteratur på nätet, bl a Nordisk Familjebok ("Ugglan" 1905 års utgåva).

SVAR har redan nu en uppsjö med intressant skannat material.

Kungliga Patriotiska sällskapet

Panamahattar.se
Hattens tillverkning och historik samt försäljning av panamahattar idag.Efterlysning

Om du vill hjälpa mig att sprida information om mitt projekt - skriv gärna ut min affisch och sätt upp den där du tror att den gör nytta. Tack!


Karlskrona Hattfabrik 1872-1972


Den första hattfabriken i Karlskrona anlades av Waldemar Rydow (1845-1910 i Karlskrona, ogift - på bild här till vänster). Han var son till handlanden Sven Rydow och och hans hustru Sofie Laengstadius. Waldemar hade fem systrar; Emelie, Hanna, Hilda, Charlotta och Alma samt en bror, Emil, som var järnhandlare i Karlskrona.

Efter Växjö Elementarskola fick den då 12-årige gossen anställning som biträde hos firman Hallén & Co i Karlskrona. I 20-årsåldern öppnande Waldemar Rydow en manufakturaffär i en fastighet som tillhörde bagaremästaren Johan Osvald Linnander. Denne sålde 1882 fastigheten till Rydow, som rev huset och istället byggde det som skulle komma att kallas Rydowska huset med adress Ronnebygatan 48 (hörnet Landbrogatan/Ronnebygatan).

Notis i Blekings-Posten 1873-05-02Waldemar Rydow anhöll hos magistraten i januari 1872 att "...få intaga en ödetomt wid en af honom inköpt fastighet..." på Möllebacken. Magistraten tillstyrkte hans begäran på villkor att "...kringliggande gränd skulle iordningsställas för eldfarans skull...". I Blekinge Läns Tidning gick det redan i april samma år att läsa att fabriksrörelsen, under namnet Waldemar Rydows Hattfabriksbolag, startat och att man hade ett väl sorterat lager "...af Felb-, Hår-, Filt- och Tyghattar hvaraf ständigt finnas till försäljning i Herrar Gråbergs Bazar vid Borgmästaregatan...".

I annons 1874-05-14 (Blekinge Läns Tidning) gjorde Rydow reklam för sina hattar som då såldes i brodern Emil Rydows Bazar (Borgmästaregatan 17). Ett stort antal typer av hattar räknades upp och bl a nämns felbhattar (cylinderhatt) som kostade mellan 10-14 riksdaler (rdr). År 2006 skulle en sådan hatt ha kostat ca 420-590 kronor enligt Kungliga myntkabinettet).

Bild lånad från http://www.panamahattar.seEn panamahatt kunde köpas för 4,50 rdr och den dyraste modellen kostade 40 rdr (ca 1 707 kr år 2006). I Nordisk Familjebok (utgiven 1905) står det om denna typ av hatt att de är "...besläktade med halmhattarna...hvilka mest komma från Eucador; materialet lämna bladfibrerna af Carludovica Palmata. Sätet för handeln med den färdiga varan är Panama. Äkta panamahattar tillverkas synnerligen omsorgsfullt, äro ytterst elastiska, böjliga och hållbara samt betinga ett pris af upp till 1 500 kr och därutöfver (billiga efterapningar fås för omkr. 25 kr)..." Idag är det möjligt att köpa en panamahatt för 350 kr och uppåt enligt en svensk webbplats om panamahattar.

1874 omsatte fabriken 38 000 rdr och producerade 120 hattar per dag och 44 personer var anställda.

Karlskrona hattfabriks var produktionsmässigt överlägsen alla fabriker runt om i Sverige. Det visar sig, enligt min sammanställning av årsberättelser för fabriker i städer 1872-1890 (ingår i arkivet för kommerskollegium, kammarkontoret), att även om andra städer, som t ex Stockholm, hade flera fabriker igång samtidigt, kom de tillsammans aldrig i närheten av den produktion som Karlsrona hattfabrik uppnådde. I sammanställningen visas fabrikens utveckling vad gäller omsättning, antal anställda (fördelat på män/kvinnor) och maskiner samt att jämförelser görs med övriga hattfabriker i svenska städer under samma tidsperiod.

En av hattfabrikens reklamaffischer. Den örvaras idag i Nordiska Museet ( som också gett tillstånd till att den publiceras här).
Notis i Blekingsposten 1875-11-12
Så tidigt som 1875 tilldelades fabriken diplom och silvermedalj vid utställningen i Bogotà, Colombia.

Exporten uppgick år 1878, enligt en tidningsnotis, till
2 697 hattar av filt (omsättningen var nu uppe i hela
115 500 kronor, vilket år 2006 motsvarade mer än
5,3 miljoner kronor). Det året var ytterligare 3 fabriker igång - två stycken i Stockholms stad (omsättning 45 300 kronor) och en i Mönsterås (omsättning 2 600 kronor).

1879-04-02 meddelade Waldemar Rydow i ytterligare en tidningsnotis "att min firma Karlskrona Hattfabriksbolag blifvit förändrad till Karlskrona Hattfabrik".

Blekings-Posten 1884-09-02 Utflykt
Bild från en av hattfabrikens utflykter


1880-08-21 inbjuder Rydow hattfabrikens personal, ca 200 personer, till sin egendom Stenshaga i Nättraby. Utfärden sker med ångbåt från Borgmästarebron. Bilden här ovan tillhörde min farfars far och kan med stor sannolikhet visa en personalutflykt gjord efter år 1886.

Artikel här till höger var införd i Blekingsposten 1884-09-02 och berättar om ytterligare en utflykt.

Kring år 1886 anställdes min farfars far Karl Magnus Johansson Flyborg, som var född 1863-12-10 i Augerums församling, vid hattfabriken. Han blev trogen sin arbetsgivare i 56 ½ år enligt ett intyg från Karlskrona Hattfabriks AB år 1942. Det står där att hattmakaren Karl Flyborg sett sig vara nödsakad att sluta sin anställning p g a sjuklighet och ålderdomssvaghet - vilket inte var konstigt eftersom han vid denna tidpunkt var drygt 79 år gammal...

Karlskrona Hattfabriks AB firade 50-årsjubileum år 1922 och i samband med detta dokumenterades verksamheten genom ett stort antal bilder, vilka också kom att ingå i den minnesskrift som delades ut bland personal och kunder (fotografen har tyvärr inte namngivits i skriften, men på bilderna går nätt och jämt att läsa på bilderna att D. F. Källman var fotograf - vilket är troligt eftersom var han verksam mellan åren 1901-1936).

Långt senare, enligt ett diplom, tilldelades "..Carl Flyborg, av Kungliga Patriotiska Sällskapets vägnar, den 22 oktober 1947, en medalj i guld med konungens bröstbild - tredje storleken - att i gult och grönt band å bröstet bäras såsom belöning för långvarig trogen tjänst..".

1947 firade hattfabriken 75 år och anordnade en jubileumshögtid (se inbjudan) där festdeltagarna uppmanades att ta med sig eget bröd och smörkuponger. Vid högtiden skulle 45 guldmedaljer från Kungliga Patriotiska Sällskapet delas ut till fabrikens trotjänare. Karl Flyborg som då var nästan 84 år gammal och sjuklig, orkade inte med resan till Karlskrona för att ta emot sin medalj, så den tillsammans med hälsningar, skickades med post till honom i Göteborg (han bodde då hemma hos sonen Helmer Flyborg på Surbrunnsgatan 8) enligt en skrivelse 1947-11-08 från Lars-Erik Hedenbro vid Karlskrona Hattfabriks AB. Läs mer »

Om du har information om hattfabriken och dess personal - hör gärna av dig till mig via
e-post till hattfabrik @ flyborg.se

Kort sammanfattning av källor till informationen på denna sida:
•  "Svensk hatt på svenska män. Karlskrona Hattfabrik 1872-1972" (Gun Wilstadius, Blekingeboken 1979,
    s 142-163, utdrag publiceras med tillstånd från Blekinge hembygdsförbund)
• Årsberättelser för fabriker i städer 1872-1890 (ingår i arkivet för kommerskollegium, kammarkontoret)
• Bild på affisch 1885, Nordiska museet (publiceras här med deras tillstånd)
• Kungliga patriotiska sällskapets arkiv
• Nordisk Familjebok (1906)
• Karl Flyborgs dokument och fotografier© Flyborgs Genealogi - 2012-10-31  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024