Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • sagt om fabriken     
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)Sagt om fabriken


Sidan revideras allt eftersom ny information tillkommer. Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Flygarlegend levererade hatt till Amerika

Nedanstående text är hämtad ur artikeln "Albin Ahrenberg flygarlegenden" av Ulf Wiberg i Kontakten, medlemsblad för Linköpings flygklubb, nr 4, 2005 (s. 8-9) - www.lfk.se.

Johan Oskar Albin Ahrenberg, född 1889-09-27 i Arby, på gränsen mellan Blekinge och Småland, död 1968-07-04. Han var skeppsgossen vid flottan i Karlskrona. Flygutbildad 1919 inom Marinflyget. Efter 19,5 timmars flygerfarenhet blev han själv flyglärare för nya elever. 1920 provade han den då nya uppfinningen fallskärmen, genom att göra ett uthopp över Karlskrona. Med tiden fick han många flyguppdrag, men redan 1924 lämnade han militärflyget för det svenska civilflyget. 1929 skulle Ahrenberg försöka sig att flyga över Atlanten i västlig riktning. Så här skriver Ulf Viberg om hans bedrift:

"...År 1927 hade svenskättlingen Charles Lindbergh företagit sin berömda flygning från Amerika till Paris, och 1929 skulle Albin Ahrenberg försöka sig på att flyga i motsatt riktning. Men det brukar vara svårare att ta sig över Atlanten västerut i ett litet plan, och är så ännu idag, än österut bl a beroende på vindarna som för det mesta är västliga...."

"... Man skulle nyttja ett enmotorigt flygplan av märket Junkers W 33. Vikt dryga tre ton, en 360 hästkrafters upptrimmad motor som gav planet en fart på cirka 180 kilometer per timma och kunde hålla sig i luften cirka sju timmar. Men sträckan till USA:s östkust var lång och skulle gå via Norge, Färöarna, Island, Grönland och Labrador i Kanada till New York.

Man skulle ha en blygsam last av i huvudsak post men också en ask med en hatt från Karlskrona Hattfabrik och med instruktion att överlämna hatten som gåva till den förste svensk man fick kontakt med i Amerika !

Men redan från början hade man problem med sin nya och särdeles känsliga motor och egentligen kom man inte längre än till Ivigtut på den sydvästra spetsen av Grönland, jordens största ö. Sedan blev det båtresa tillbaka till Sverige, trots ett försök med motorbyte.. Hatten från Karlskrona då? Ja, den lär enligt historien senare ha överlämnats till en av Ahrenbergs bröder, vilken då bodde i Amerika!..
."


Karlskrona Hattfabriks AB 1922Lek på skolgården


Carl Carlsson i Karlskrona skrev 2009-10-19 och berättade följande:

"... Jag har lite info. om Bernt Petersson. Han spelade bas i Sonneys orkester... Hans bror Rune spelade trumpet..."

Vidare skriver Carl att han "...gick i skolan på Möllebacken alldeles intill Hattfabriken.... kan berätta att hattstockarna bestod av en packe pappskivor. Dessa kom ibland ut på skolgården där vi delade på dom och kastade skivorna i luften som fresbee ungefär, vilka ännu inte var uppfunna..."
© Flyborgs Genealogi - 2024-01-29  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024