Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -
Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik

Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Svenska Myntkabinettet

Svensk Lokalhistorisk Databas
- avsnitt om mynt

Hans Högmans webbsida om gamla myntsystem

Projekt Runeberg


Folkskrifter - folkbildning på 1800-talet


Trollkäringar... 1867Ett litet urval av folkskrifter - varsågod och läs! Fler skrifter kommer när jag har skannat dem klart. Klicka på titlarna så öppnas de i pdf-format (och i nytt fönster - obs! filerna kan vara "tunga" att ladda upp). För mer information om folkskrifter »

NY Nordamerikas indianer
Allmänna historier, nr 28, tryckt 1857, 88 sidor, 10 sk. banco.

Swenska Trollkäringar, Spåqwinnor och Kloka Gummor
Svenska historier, tryckt 1867, 30 sidor, kunde köpas för 12 öre rmt = riksmynt. En liten prisjämförelse: år 1860 kostade 1 tjog ägg ca 65 öre rmt.

Kika under "Länkar" för att läsa mer om Sveriges olika myntsystem genom tiderna.

Beskrifning och Anekdoter om Björn- och Mårdslägtena
Naturvetenskapliga historier, tryckt 1859, 16 sidor, pris 6 öre rmt.

Kort Beskrifning om Solen, Jorden och Månen
Konst och vetenskap, tryckt 1859, 16 sidor, pris 6 öre rmt.

De fem Menniskoracerna
Konst och vetenskap, tryckt 1861, 15 sidor, pris 6 öre. Här presenteras den tidens inställning till människors olika ursprung under ämnet Konst och Vetenskap. Poängteras bör att jag på intet sätt delar författarens åsikter....

Ännu inte skannade...

Riddaretiden
Tryckt 1868, 44 sidor, pris 18 öre rmt.

Trenne beryktade Girigbukar
Tryckt 1869, 32 sidor, pris 12 öre.

Björn & mårdsläkter Ur Nordisk familjebok. Uggleupplagan del 8 (1908) -- hämtat från Projekt Runeberg:

"...Folkskrifter, en gängse benämning på sådana (vanligen smärre) skrifter, som genom ämne och framställningssätt äro särskildt egnade att förstås af och intressera sådana lager af ett folk, som ej erhållit högre skolundervisning, och som kunna förvärfvas för lågt pris.
Gifvetvis kan ingen egentlig gräns dras mellan folkskrifter och öfrig litteratur, ehuru vissa författare genom gry, intressen och stil nå vidare läsekretsar än litteraturen merendels tränger fram till. Dels äro nämligen de betydande författarna vanligen allmänmänskligt intresserade och intresserande, dels ha de viktigaste litterära arbetena visat sig småningom vinna den allmänna utbredning, som vid deras första framträdande ej alltid kom dem till del.
Namnet folkskrifter har gifvits särskildt åt ett stort antal billiga skriftserier af dels vittert, dels populärvetenskapligt innehåll, som utgifvits af såväl enskilda som föreningar och sällskap med folkupplysningssyfte. Sådana ha i Sverige utgifvits sedan 1830-talet (t. ex. K. J. L. Almquists folklifsbilder); särskildt kunna nämnas de, som publiceras af Föreningen för skogsvård samt studentföreningarna Verdandi och Heimdal. Se vidare Populärvetenskapliga småskrifter...."


© Flyborgs Genealogi - 2009-10-09  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024