Hans Lindqvist bilder från Karlskrona hattfabrik
(anställd där mellan 1948-1968) - klicka på fotografierna för större bild
Sida 1 av 5 Nästa
HansLindqvist_01_069
1952. Hans Lindqvist i tryckeriet. Här trycktes fodersträmplar och firmanamn i hattarna.
HansLindqvist_25_006
1967. Systrarna Magnevall; Anna-Karin (t.v.) och Ulla-Lena (arbetade inte vid hattfabriken, men ingick i dess festkommitté).
HansLindqvist_32_012
1966. Från vänster: Emil Seelig, John Moberg, Karl-Erik Andersson samt okänd yngling (spelade i ABF:s orkester).
HansLindqvist_02_059
Östen Hansson i blickpunkten. Hans Lindqvist sitter till vänster om Östen.
HansLindqvist_03_028
1965. ABF:s musikkår inhyrdes till julfesten.
HansLindqvist_04_058
1965. Hattfabrikens festkommitté, från vänster: Hans Lindqvist, Anna-Karin Magnevall, Gustav Schedin.
HansLindqvist_05_029
1962. Österströms orkester. Henry Blomqvist (maskinverkstaden) spelar ihop med Bröderna Österström.
HansLindqvist_06_067
1962. ABF:s orkester.
Upplysningar kan sändas till hattfabrik @ flyborg.se