Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
 • sagt om fabriken NY   
 • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Karlskrona hattfabrik (1872-1972) -- efterlysningar


Jag har en förkärlek till gamla fotografier och försöker så långt det är möjligt att få namn på de ansikten som tittar på mig från fotografierna. Nu närmast pågår ett projekt att söka identifiera personal vid Karlskrona hattfabrik. Kanske du kan hjälpa mig en bit på vägen?

Till min hjälp har jag tagit bl a ett antal gruppbilder tagna vid fabriken och en lista över personal som belönades 1947 med medalj från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Vidare har jag kopior av artiklar om fabrikens 75-årsjubileum som infördes i Sydöstra Sveriges Dagblad och Blekinge Läns Tidning 1947-12-01. I artikeln uppmärksammades att 45 personer skulle få motta ovan nämnda guldmedalj, vilka namngavs och presenterades med bild i tidningarna. Detta tillsammans med andra människors kunskap om det förflutna har redan ett flertal av de anställda identifierats. Stort tack för all hjälp!

Om du har upplysningar om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig till mig via e-post till hattfabrik@flyborg.se. All information är av intresse.

Nedanstående gruppbilder är klickbara och leder fram ett porträttgalleri...

... där varje enskild individs bild har försetts med ett nummer. Om du vet vem någon är eller om du har synpunkter på de antaganden som jag gjort - hör av dig till mig! Ytterligare bilder och information om de anställda samt fabriken mottas tacksamt. Läs mer om identifierad personal vid Karlskrona hattfabrik.

Gruppbild 1

Personal vid Karlskrona Hattfabrik (odaterad bild, men troligen före 1933). Fotograf D. F. Källman, Karlskrona.
Gruppbild 2

Ett sällskap något bistra herrar. Karl Flyborg är mannen som sitter längst till höger första raden (odaterad bild, fotograf ej angiven)
Gruppbild 3

Karl Flyborg, som står i första raden, andra från höger, har på detta fotografi antecknat "Tagit wid Hattfabrikens Wästra Gavel 1933" .


© Flyborgs Genealogi - 2010-09-30  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024