Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Lagerrumm för ullSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från lagerrum för ull) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Hedenbro, Lars-Erik

Lars-Erik HedenbroLars-Erik Hedenbro (1947)Konsult, civilingenjör, chef

Född 1916-01-03 i Ystad, död 2004-12-08 i Genarp.

Anställdes som konsult, enligt notis inför hans 80 årsdag, år 1946 vid Karlskrona hattfabrik och fram till hattfabrikens nedläggning 1972.

Hedenbro omtalas som en av de drivande bakom hattfabrikens ny- och ombyggnation som invigdes vid fabrikens 75-årsjubileum 1947. I artikel i Sydöstra Sveriges Dagblad 1947-12-01 förekommer en bild av civilingenjören och driftsledaren Hedenbro vid Karlskrona hattfabrik (se bild till höger).

I en artikel införd i Beklädnadsfolket ("En Karls Krona" av Herb. Antoine, nr 12, december 1957) återfinns en artikel om Karlskrona hattfabrik och följande omnämns om Lars-Erik Hedenbro;

Bildtext: "Civilingenjör L. E. Hedenbro med sista skriket i herrhatt-modet: modifierad flathatt med formpressat dike runt om i kullen..."

"...Den största hattillverkaren i Sverige är Karlskrona Hattfabrik, som sysselsätter ungefär 150 arbetstagare. Det fordras en hel del hattkunskap för att kunna förmedla en bra bild av hattillverkningen, och Karlskronas platschef, civilingenjör L.E. Hedenbro, är en bra hjälp därvid..."

"...På ingenjör Hedenbros inrådan får vi skilja på ullfilthattar och hårfilthattar. Hårfilthatten är den finare produkten, mjukare, med bättre lyster, håller även bättre - och kostar också mera. Tidigare svarade ullfilthattarna för omkring 75 procent av Karlskronas produktion, men numera har hårfilthattarna ökat så pass mycket att de i sin tur svarar för 75 procent av tillverkningen..."

"...Vi behöver numera inte frukta konkurrensen med importerade hattar, säger ingenjör Hedenbro, åtminstone inte kvalitetsmässigt. Vi har också ett trumfkort i våra korta leveranstider - vi kan leverera nästan vilken hatt som helst på kort varsel. Tullarna är dock ett bekymmer. De svenska tullarna på hattar är nämligen bland de lägsta i världen, under det att flera av de stora industriländerna har importtullar på 20-30 procent. Men kan vi få bukt med det hattlösa modet klarar vi oss nog bra. - Härvid citerar ingenjören en fransk hjärnkirurg, som säger att risken för skallfraktur vid bilolyckor minskas med 40 procent om passagerarna använder hatt. Ett franskt patent går ut på att placera en flyttbar kalott av armerad plast inuti en vanlig hatt!..."

Lars-Erik Hedenbro hade också uppdrag som dansk konsul och vid olika uppdrag anlitades hattfabrikens chaufför Hans Lindqvist.

Till vänster: notis i okänd dagstidning i samband med Lars-Erik Hedenbros 80 årsdag (1996-01-03).
Källor: Blekinge Läns Tidning, Sydöstra Sveriges Dagblad, Beklädnadsfolket (artikel "En Karls Krona" av Herb. Antoine, Beklädnadsfolket nr 12, december 1957), Okänd dagstidning 1996-01-03, Sveriges dödbok 1947-2006, Hans Lindqvist (Karlskrona),


© Flyborgs Genealogi - 2011-07-15  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024