Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -
Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
  • kyrkböcker - katekismilängder
  • mantalslängder
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik

Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Avskrifter ur kyrkböcker


År 1686 reglerades i kyrkolagen den kyrkobokföring som prästerna ålades att föra, bl a katekismilängder - även kallade skrifteböcker - vid de årliga husförhören då församlingsbornas katekeskunskaper prövades. Längderna var topografiskt upplagda och upptog under lång tid endast de personer som konfirmerats och tog nattvard.

Så småningom kom dessa att ersättas av husförhörslängder där alla församlingsbor skulle antecknas. Närvaro vid förhören var obligatorisk och bötesstraff kunde utdömas för den som underlät att bevista förhöret. Bötesstraffet togs bort 1888 och 1894 upphörde prästerna att föra husförhörslängder. Istället infördes s.k. församlingsböcker där noteringar om husförhör inte antecknades (även om det finns undandag). Katekismilängder kan fungera som ersättningskällor när husförhörslängder saknas och de sträcker sig ofta en god bit bakåt i tiden.

Morlanda församling (Göteborgs- och Bohuslän)

NYTT » Nu finns en mindre avskrift ur Morlanda husförhörslängd för åren 1802-1810 (vol. AIa:4) som endast omfattar Ellös fiskeläge med ett noterat förhör 1806-02-26 (totalt 70 personer). Till avskriften hör även ett personregister ordnat på förnamn eller efternamn.

Tving P1Tvings församling (Blekinge län)

Katekismilängder för Tvings församling och åren 1683, 1696, 1717 samt 1727 omfattar totalt 942 personposter och totalt 88 sidor inkl. person- och ortsregister. Registerdelen, som är relativt omfattande, är uppdelat på för- och efternamnsregister samt ett ortsregister. Normerad stavning av namn i register.

Katekismilängd 1683
(94 personer i namnregister)

Katekismilängd 1717
(558 personer i namnregister)

Katekismilängd 1696
(175 personer i namnregister)

Katekismilängd 1727
(113 personer i namnregister)

Du kan köpa - katekismilängder (1683, 1696,1717, 1727) och mantalslängder (1715, 1719-1723) för Tvings församling. Passa på och köp båda avskrifterna för endast 450 kr. Köper du dem var för sig kostar avskriften av mantalslängder 350 kr och av katekismilängderna 300 kr. Beställer gör du via webbformulär eller e-post till info@flyborg.se

Här ovan till höger en sida ur volymen Tving PI:1. Fotograferad av DigiArkiv AB

Mer från Tvings församling: Mantalslängder för åren 1715, 1719-1723 finns också till försäljning. Avskrift pågår också av volym PI:1, 1596-1908 Övriga längder i Tvings kyrkoarkiv.© Flyborgs Genealogi - 2023-03-26  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024