Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • sagt om fabriken
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Karlskrona kommunarkiv

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Lagerrumm för ullSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från lagerrum för ull) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Andersson, Hilda Charlotta Andersson, ogift Karlsson

Hattfabriksarberska.

Hilda Charlotta Karlsson föddes 1881-04-13 i Verkö, Lösens församling, som dotter till drängen Sven Karlsson (född 1850-07-03 i Fridlevstad) och hans hustru Maria Christina Jonasdotter (1846-07-28 Jämjö).

Hilda Karlsson (bild till vänster) började att sällskapa med hattmakeriarbetaren Karl August Emil Andersson (född 1881-05-07 i Karlskrona stadsförsamling) och de fick sitt första barn, Sven August Valter1908-06-25, som föddes i Karlskrona stadsförsamling. Hilda bodde vid den här tiden, då Emil Andersson ".... erkänt barnet som sitt", i kv. 13:17. Fästmannen själv bodde då i kv. 19:152. Kort därefter, 1908-10-03, vigdes hattmakare Karl August Emil Andersson och Hilda Charlotta Karlsson av kyrkoherde Thorsten Pihl i Karlskrona stadsförsamling.

Emil och Hilda Andersson flyttade med sonen Sven August Valter till, kv. 13:8 där dottern Senta Viktoria Sofia föddes 1909-07-29. Emil tituleras vid denna tidpunkt som hattmakare. Familjen flyttar inom kvarteret till 13:10, där deras andre son Tage Sixten föddes 1911-08-10. Emil Andersson omtalas som hattmakeriarbetare i SCB-utdraget av födelsenotisen för Tage Sixten.

Hildas barnbarn, Bernt Fridlund, skrev 2010-04-13, i samband med att det framkommit att hans morfar Emil Andersson arbetade vid Karlskrona hattfabrik:

"...Pratade med min äldsta syster idag, och hon berättade att mormor Hilda OCKSÅ jobbade på hattfabriken. Hon minns att mormor har berättat hur min mamma tog hand om småsyskonen från det att hon var 5 år. Mormor skalade potatis och förberedde maten på morgonen, och sedan fick grannfrun komma in och tända gasen, men i övrigt så var mamma "husmor". Detta bör alltså ha varit runt 1914. Var det kanske i Sverige, som i övriga Europa, att kriget drog manlig arbetskraft, och öppnade en möjlighet för kvinnorna att förvärvsarbeta?..."

Kan bilden här till vänster föreställa Hilda Andersson (gruppbild före 1933, nr 72)?

Det brukar vara svårt att belägga att en gift kvinna på den här tiden förvärvsarbetade, eftersom hon vanligtvis endast titulerades som "hustru" i kyrkböckerna, men den här gången går det faktiskt! 1902 bildades föreningen Karlskrona barnkrubba och en av grundarna var just hattfabrikens ägare Waldemar Rydow. Syftet med föreningen var att ge kvinnor (gifta som ogifta) från arbetarklassen möjlighet till att bidra till sin och familjens försörjning, så att de inte behövde stöd från t e x fattigvården, utan istället kunde ta arbete utanför hemmet. Kvinnorna fick, mot en avgift om 10 öre per barn/dag, lämna sina barn på barnkrubban för tillsyn då de gick till sitt arbete (intyg på detta krävdes - dessvärre finns bara två sådana anmälningssedlar bevarade idag). I det lilla arkivet som finns kvar efter föreningen Karlskrona barnkrubbbas verksamet har jag återfunnit en registerbok över inskrivna barn i vilken Hilda och några av hennes barn omnämns enligt följande (arkivet förvaras vid Karlskrona kommunarkiv):

Inskrivning
Barn Hildas arbetsplats Bostadsadress
       
1913-12-22 Ottilia Adéle Hattfabriken Långö nr 6 M
1915-02-09 Klara Emilia Hattfabriken (till stora krubban 1916) Långö
1915-10-11 Senta Viktoria Sofia Hattfabriken (utskriven för skolgång kring 1916) Långö
1915-10-11 Ottilia Adéle Hattfabriken Långö
1915-10-11 Tage Sixten Hattfabriken Långö
1918-08-26 Folke Alexander Ej angiven Sjömansgatan 9
1924 Lennart Valentin Ej angiven Sjömansgatan 9
1923-05-23 Maj-Britt Hjälp i hemmen Sjömansgatan 9

Emil & Hilda AnderssonTill höger: Emil och Hilda Andersson

Hattmakare Emil Andersson och hans hustru Hilda fick sitt fjärde barn i Långö, som från 1908 kom att tillhöra Augerums församling (före 1908 och efter 1933 ingick Långö i Karlskrona stad), Ottilia Adéle, vilken föddes 1913-07-16. Här föddes också ytterligare en dotter,1915-03-06 Klara Emilia (Emil tituleras då arbetare). Klara Emilia avled endast 16 år gammal av TBC Pulmonum, 1931-05-18, i Karlskrona stadsförsamling (maken tituleras i dödboksutdrag som varvsarbetare).

Makarnas sjätte barn såg dagens ljus 1916-09-01 i Karlskrona stadsförsamling och döptes till Sonja Viola, dit familjen hade återvänt och de var då (1916) mantalsskrivna i kv. 3:16. Emil Andersson tituleras i födelseboksutdraget som hattarbetare, liksom när sonen Folke Alexander föddes 1918-06-28. Den alltjämt växande familjen flyttade vidare till kv. 14:61, där ytterligare en son föddes 1920-02-09, Lennart Valentin. Enligt anteckning i utdrag över födda i Karlskrona stadsförsamling hade Emil Andersson vid denna tidpunkt anställning som varvsarbetare, liksom när hustrun Hilda 1923-04-23 nedkom med tvillingarna, dottern Maj-Britt och en dödfödd son (begravd 1923-04-28).

Av ovanstående kan man försiktigt sluta sig till att Emil Andersson var anställd vid hattfabriken, i vart fall från 1908 och fram till 1918-1920.

Hilda och Emil Anderssons barn (alla utom Ottilia Adéle och Klara Emilia föddes i Karlskrona stadsförsamling):

Sven August Valter   född 1908-06-25
Senta Viktoria Sofia   född 1909-07-29
Tage Sixten   född 1911-08-10
Ottilia Adéle   född 1913-07-16 i Augerum
Klara Emilia   född 1915-03-06 i Augerum (död 1931-05-18 i Karlskrona stadsförs. av TBC Pulm.)
Sonja Viola   född 1916-09-01
Folke Alexander   född 1918-06-28
Lennart Valentin   född 1920-02-09
Maj-Britt   född 1923-04-25 (tvilling)
Dödfödd son   född 1923-04-25 (tvilling, begravd 1923-04-28)

Varvsarbetaren Karl August Emil Andersson avled 1935-01-12 i Karlskrona stadsförsamling. Han var då boende i kv. Sjömannen (enligt boken Butiker vi minns "Inget varar för evigt", utgiven av Gamla Carlskrona 2008, s 118, så motsvarar detta Västerudden, Styrmansgatan, se bilden -- dock finns inte kvarteret kvar idag). Kanske familjen bodde i något av dessa hus?

Änkan Hilda Andersson och barnen bytte sedemera efternamn till Garheden. 1962-03-07 avled Hilda Garheden i Karlskrona stadsförsamling (Skeppargatan 16).


Källor:
Bernt Fridlund (Landvetter, barnbarn till Emil Andersson) - information och fotografier
Lösens kyrkoarkiv (vol. C:11, 1878-1894, nr 20/1881, SVAR40) - Hilda Charlotta
Lösens kyrkoarkiv (vol. AI:22, 1877-1884, sidan 248, SVAR262) - Verkö
Nättraby kyrkoarkiv (vol. AI:16, 1881-1890, s 153, SVAR164) - Stora Vörta
Lösens kyrkoarkiv (vol. AI:23, 1885-1890, s 236, SVAR245) - Rosenholm
Augerums församling (vol. AI:29, 1885-1891, s 642, SVAR200) - Mölletorp
Nättraby församling (vol. AI:16, 1881-1890, s 40, SVAR53) - Boråkra
Nättraby församling (vol. AI:18, 1891-1895, s 24, SVAR38) - Boråkra
Lösens församling (vol. AI:24, 1891-1896, s 208, SVAR215) - Rosenholm
Karlskrona stadsförsamling (vol. AI:42, 1891-1900, s 918, SVAR415) - kv 5:50-51
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1528, nr 253/1908, SVAR375) - Sven August Valter
SCB utdrag vigda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1528, nr 66/1908, SVAR559) - vigsel Emil & Hilda
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1559, nr 250/1909, SVAR374) - Senta Viktoria Sofia
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1633, nr 274/1911, SVAR331) - Tage Sixten
SCB utdrag födda Augerums församling (vol. H1aa:1769, nr 51/1913, SVAR58) - Ottilia Adéle
SCB utdrag födda Augerums församling (vol. H1aa:1915, nr 16/1915, SVAR50) - Klara Emilia
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1987, nr 252/1916, SVAR291) - Sonja Viola
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2135, nr 184/1918, SVAR264) - Folke Alexander
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2288, nr 44/1920, SVAR290) - Lennart Valentin
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2432, nr 79/1923, SVAR274) - Majbritt
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2432, nr 80/1923, SVAR274) - dödfött gossebarn
SCB utdrag döda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2713, nr 117/1931, SVAR643) - Klara Emilia dödsfall
SCB utdrag döda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2856, nr 4/1935, SVAR668) - Emil Andersson dödsfall
Föreningen Karlskrona barnkrubbas arkiv (vol. D1:1, 1902-1943) - registerbok över inskrivna barn
Sveriges dödbok 1901-2006
Boken Butiker vi minns "Inget varar för evigt" (utgiven av Föreningen Gamla Carlskrona 2008, s 118)

© Flyborgs Genealogi - 2011-06-08  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024