Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Lagerrumm för ullSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från lagerrum för ull) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Andersson, Karl August Emil

Hattmakeriarbetare, hattarbetare.

Karl August Emil föddes 1881-05-07 i Karlskrona stadsförsamling (kv. 2:78), som son till arbetaren (och senare hattfabriksarbetaren) August Andersson (född 1846-08-26 i Nättraby) och hans hustru Fredrika Karolina Jansson (född 1844-10-04 i Rödeby).

Syskon (alla födda i Karlskrona stadsförsamling):

Sigrid Augusta Eleonora   född 1872-06-06
Emelie Fredrika Sofia   född 1873-10-24
Ernst Hildur Leonard   född 1883-04-14 (död 1899-08-23 av meningitis tuberculos)
Vanja Elvira Lastenia   född 1887-03-17

Hattmakeriarbetaren Emil Andersson, med bostad i kv. 19:152, började att sällskapa med Hilda Charlotta Karlsson (född 1881-04-13 i Lösens församling - se fotografi till höger) vilket resulterade i en son, Sven August Valter, som föddes 1908-06-25 i Karlskrona stadsförsamling. I SCB-utdraget över födda har det antecknats att Emil Andersson hade ”… erkänt barnet som sitt”.

August Andersson och Gösta AnderssonEmil Anderssons far, hattfabriksarbetaren August Andersson, gick hastigt bort 1908-07-16 och redan i september samma år antecknas modern, Fredrika Karolina Andersson, som utvandrad till Amerika tillsammans med fostersonen Gösta Sigfrid Andersson (vilken med viss sannolikhet kan vara son till hans syster Sigrid Augusta Eleonora - läs mer). Fotografiet till vänster visar August Andersson och (ev.) barnbarnet Gösta.

Kort därefter, 1908-10-03, vigdes hattmakare Karl August Emil Andersson (boende i kv. 19:151) och Hilda Charlotta Karlsson, som bor i kv. 13:17, av kyrkoherde Thorsten Pihl i Karlskrona stadsförsamling.

Emil och Hilda Andersson flyttade med sonen Sven August Valter till, kv. 13:8 där dottern Senta Viktoria Sofia föddes 1909-07-29. Emil tituleras vid denna tidpunkt som hattmakare. Familjen flyttar inom kvarteret till 13:10, där deras andre son Tage Sixten föddes 1911-08-10. Emil Andersson omtalas som hattmakeriarbetare i SCB-utdraget av födelsenotisen för Tage Sixten.

Hattmakare Emil Andersson och hans hustru fick sitt fjärde barn i Långö, som från 1908 kom att tillhöra Augerums församling (före 1908 och efter 1933 ingick Långö i Karlskrona stad), Ottilia Adéle, vilken föddes 1913-07-16. Här föddes också ytterligare en dotter,1915-03-06 Klara Emilia (Emil tituleras då arbetare). Klara Emilia avled endast 16 år gammal av TBC Pulmonum, 1931-05-18, i Karlskrona stadsförsamling (Emil tituleras i dödboksutdraget som varvsarbetare).

Jämför vänster fotografi (hämtad ur gruppbild före 1933, nr 111) med säkerställt foto av Emil Andersson - är detta samme man?
Makarnas sjätte barn såg dagens ljus 1916-09-01 i Karlskrona stadsförsamling och döptes till Sonja Viola, dit familjen hade återvänt och de var då (1916) mantalsskrivna i kv. 3:16. Emil Andersson tituleras i födelseboksutdraget som hattarbetare, liksom när sonen Folke Alexander föddes 1918-06-28. Den alltjämt växande familjen flyttade vidare till kv. 14:61, där ytterligare en son föddes 1920-02-09, Lennart Valentin. Enligt anteckning i utdrag över födda i Karlskrona stadsförsamling hade Emil Andersson vid denna tidpunkt anställning som varvsarbetare, liksom när hustrun Hilda 1923-04-23 nedkom med tvillingarna, dottern Maj-Britt och en dödfödd son (begravd 1923-04-28).

Av ovanstående kan man försiktigt sluta sig till att Emil Andersson var anställd vid hattfabriken i från 1908 och fram till 1918-1920.

Makarnas barn (alla utom Ottilia Adéle och Klara Emilia föddes i Karlskrona stadsförsamling):

Sven August Valter   född 1908-06-25
Senta Viktoria Sofia   född 1909-07-29
Tage Sixten   född 1911-08-10
Ottilia Adéle   född 1913-07-16 i Augerum
Klara Emilia   född 1915-03-06 i Augerum (död 1931-05-18 i Karlskrona stadsförs. av TBC Pulm.)
Sonja Viola   född 1916-09-01
Folke Alexander   född 1918-06-28
Lennart Valentin   född 1920-02-09
Maj-Britt   född 1923-04-25 (tvilling)
Dödfödd son   född 1923-04-25 (tvilling, begravd 1923-04-28)

Styrmansgatan, KarlskronaVarvsarbetaren
Karl August Emil Andersson avled 1935-01-12 i Karlskrona stadsförsamling. Han var då boende i kv. Sjömannen (enligt boken Butiker vi minns "Inget varar för evigt", utgiven av Gamla Carlskrona 2008, s 118, så motsvarar detta Västerudden, Styrmansgatan -- dock finns inte kvarter kvar idag). Kanske familjen bodde i något av dessa hus (avbildade i ovan nämnda bok)?

Änkan Hilda Charlotta Andersson och barnen bytte sedemera efternamn till Garheden. Hon avled 1962-03-07 i Karlskrona stadsförsamling (Skeppargatan 16).

Källor:
Bernt Fridlund (Landvetter, barnbarn till Emil Andersson) - information och fotografier
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. CI:6, 1878-1887, nr 141/1881, SVAR210) - födelse
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. CI:6, 1878-1887, nr 81/1883, SVAR330) - Ernst Hildur Leonard
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. CI:6, 1878-1887, nr 103/1887 SVAR586) - Vanja Elvira Lastenia
SCB utdrag döda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa: 1252, nr 197/1899, SVAR826) - Ernst H L dödsfall
SCB folkräkning år 1900 (Karlskrona stadsförsamling) - kv. 19:151
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1528, nr 253/1908, SVAR375) - Sven August Valter
SCB utdrag vigda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1528, nr 66/1908, SVAR559) - vigsel Emil & Hilda
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1559, nr 250/1909, SVAR374) - Senta Viktoria Sofia
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1633, nr 274/1911, SVAR331) - Tage Sixten
SCB utdrag födda Augerums församling (vol. H1aa:1769, nr 51/1913, SVAR58) - Ottilia Adéle
SCB utdrag födda Augerums församling (vol. H1aa:1915, nr 16/1915, SVAR50) - Klara Emilia
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1987, nr 252/1916, SVAR291) - Sonja Viola
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2135, nr 184/1918, SVAR264) - Folke Alexander
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2288, nr 44/1920, SVAR290) - Lennart Valentin
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2432, nr 79/1923, SVAR274) - Majbritt
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2432, nr 80/1923, SVAR274) - dödfött gossebarn
SCB utdrag döda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2713, nr 117/1931, SVAR643) - Klara Emilia dödsfall
SCB utdrag döda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:2856, nr 4/1935, SVAR668) - Emil Andersson dödsfall
Boken Butiker vi minns "Inget varar för evigt" (utgiven av Gamla Carlskrona 2008, s 118)

© Flyborgs Genealogi - 2011-05-21  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024