Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Bokförings- och kassakontorSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från bokförings- och kassakontorl) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Thorell, Johan Edvard Andersson

Edvard ThorellBokhållare, verkmästare, kontorschef, arbetschef.
Anställd på hattfabriken mellan 1872-1916.

Johan Edvard föddes 1845-10-14 i Karlskrona stadsförsamling, som son till drängen Carl Andersson och dess hustru Ingrid Maria Pettersson. Faddrar vid dopet 1845-10-19 var hemmansägaren Sven Andersson och hustru från Skräfsmåla [Fridlevstad], drängen Joh. Johansson och pigan Cecilia Andersson (modern 30 år).

Johan Edvard Andersson antecknas som inflyttad till Karlskrona stadsförsamling från Karlskrona amiralitetsförsamling 1872-10-26 och införs i husförhörslängden som boende i kv. 2:2 (på samma uppslag som Svante Valdemar Rydow). Johan Edvard Andersson tituleras här bokhållare. År 1873 överförs han till husförhörslängdens Appendix (uppslag 594) och kallas i längden bokhållare Johan Edvard Andersson Thorell och sägs vara boende i kv. 2:98 år 1873; kv. 2:71 år 1874. Det lyser för honom och blivande hustrun Fredrika Johansson och de flyttar till kv. 2:34 år 1875.

Sonen Gunnar Carl Edvard avlider 1885-08-27 av akut hjärnhinneinflammation och i död- och begravningsboken tituleras Edvard Thorell som "verkmästare".

I Albert Liljas Blekingska samling vid Blekinge Museum återfanns, bland Tidningsurklippen, Edvard Thorells dödsannons (ur vilken tidning klippet hämtats framgår tyvärr inte) liksom detta fotografi (samma bild användes även i notis om hans 75-årsdag 1920-10-14).

Gift 1875-10-14 med Fredrika Johansson (född 1853-01-15 i Karlskrona amiralitetsförsamling). Enligt Karlskrona stadsförsamlings husförhörslängd var makarna och deras barn mantalsskrivna vid hattfabriken (fastighet 2:98), dit de tycks ha flyttat, enligt notiser i födelse- och dopbok för barnen (där bl a bröderna Emil och Waldemar Rydow står som dopvittnen), någon gång mellan åren 1879 och 1881. Johan Edvard Thorell tituleras i längden som bokhållare.

Kända barn (alla födda i Karlskrona stadsförsamling)

Erik William   född 1876-07-05
Signe   född 1877-11-08 (död 1878-07-04 av lunginflammation)
Elin Elisabet   född 1879-04-20
Ingrid Fredrika Cecilia   född 1881-12-24
Ruth   född 1882-12-15
Gunnar Carl Edvard   född 1885-01-07, död 1885-08-27 av akut hjärnhinneinflammation
Nils Gunnar   född 1886-04-02
Torsten Edvard   född 1889-02-25
Olof Ragnar   född 1890-10-04

Waldemar Rydow anhöll 1908-06-25 hos Kungliga Patriotiska Sällskapet om att Johan Edvard Andersson Thorell skulle få sällskapets högsta utmärkelse då han varit i Rydows tjänst under 40 år som "bokförare, kontorschef och arbetschef", vilket bifölls vid ett sammanträde 1908-09-17, där det i protokollet står att han skulle få en "större medalj i guld". När Thorell fick motta sin medalj framgår dock inte av handlingarna.

Elin Thorell

Elin och Olof Thorell

Bilderna har hämtats ur hattfabrikens stora annons, som infördes 1947-12-01 Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad, i samband med fabrikens 75-årsjubileum.

Olof Thorell
Som kuriosa kan nämnas att Johan Edvard Thorells barn, nämnda här ovan, också belönades för lång och trogen tjänst vid hattfabriken (1947-11-29). Elin med 38 tjänsteår och Olof med 41 år.

Text i dödsannons 1931-03-07 (okänd tidning):

F. disponenten vid Karlskrona Hattfabrik Edward Thorell avled på torsdagsaftonen i sitt hem i Karlskrona i en ålder av åttiofem år.

Efter avslutad skolgång och sedan han under några år haft anställning vid flottan, blev Edward Thorell 1872 bokhållare vid Karlskrona Hattfabrik, där han sedan efter hand utnämndes till kassör, verkmästare och slutligen disponent. År 1916 avgick han med pension.

Vid sidan av sin verksamhet vid hattfabriken har Thorell även innehaft åtskilliga förtroendeuppdrag. Sålunda var han under en följd av år ledamot av styrelsen för De Handlandes Enke- och Pupillkassa och ordförande i Borgerskapets kassa. År 1916 togs Thorells stora organisationsförmåga och duglighet i anspråk, då han såsom ledamot i livsmedelsnämnden fick ordnandet av smörhandeln på sin lott. På senare år tjänstgjorde han som föreståndare för arbetslöshetskommittén byrå i Karlskrona.

Den bortgångne hade genom sina sällsynt vinnande personliga egenskaper vunnit en stor vänkrets. Intresserad sångare och ordensbroder var han icke minst inom dessa kretsar mycket uppburen.

Närmast sörjande äro maka, f. Johansson, tre döttrar och fem söner. Elin är föreståndarinna för monteringsavdelningen vid Hattfabriken i Karlskrona, Ruth gift med musikdirektör Svante Sjöberg, Karlskrona, Inga gift med kamreren vid C. W. J., J Thörnebladh, Växjö. Av sönerna äro Erik och Nils verkmästare vid Nya A.-B. Svenska strå- och filtfabriken i Malmö, Torsten anställd vid A.-B. Lindbergs Strå- och Filthattfabrik i Örebro, Olle verkmästare vid Hattfabriken i Karlskrona och Max banktjänsteman i Stockholm.

Källor: Karlskrona stadsförsamlings arkiv (vol. AI:35, 1881-1891, s 459; CI:2, 1833-1846), Kungliga Patriotiska Sällskapet (vol. AIa:30 och EVI:153-154), Folkräkning 1890, 1900, Albert Liljas blekingska samling (volym T13, s 50-52)


© Flyborgs Genealogi - 2010-01-05  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024