> Flyborgs Genealogi
- en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • fotografier (efterlysning)
  • Identifierad personal
    - porträtt av två herrar
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening

Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik

Lagerrumm för ullSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från lagerrum för ull) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Petersson, Oskar Vilhelm

Oskar Vilhelm Petersson föddes 1864-05-30 i kv. 4:10, Karlskrona stadsförsamling, som son till stadsarbetskarlen [senare titulerad stadsmätare; 1866] Gustaf Petersson och hans hustru Ingrid Maria Svensdotter. Gossen döptes 1864-06-11 av vice pastor Althin och som dopvittnen har antecknats; poliskonstapel J G Fågel med hustru och mjölnaren Anders Petersson.

Fadern inflyttar 1853 till Karlskrona stadsförsamling från Lösen och noteras i längden som dels ”lärling” och dels ”kronosmedsgesäll”. Han gifter sig 1858-10-23 med pigan Ingrid Maria Svensdotter (född 1831 i Edestad). Giftoman var ”brudens morbro timmermannen Nils Petersson i Ronneby”. Modern nedkom kort innan vigseln med en dotter, Karolina Wilhelmina, som föddes 1858-05-17, och vilken antecknas som moderns oäkta dotter (fader kan kanske vara Gustaf Petersson, med tanke på att lysning ägde rum i september, bara fyra månader efter barnets födelse).

Syskon till Oskar Vilhelm (alla födda i Karlskrona stadsförsamling):

Karolina Wilhelmina   född 1858-05-17
Karl Alfred   född 1861-11-04
Dödfött flickebarn   född 1866-03-21 (begravd 1866-04-04 av vice pastor Althin)
Hildegard Sofia   född 1867-06-18 (utflyttade 1892-12-21 till Klara församling, Stockholm)
Johanna Sofia   född 1870-11-14 (död 1883-09-27 av ”Nephritis chron.” - kronisk njurinflammation)

I husförhörslängden är det antecknat att familjen år 1881 är boende i i kv. 15:20. Nästkommande år syns det som om någonting händer och makarna separerar. Barnen tycks följa modern. 1883-09-27 avlider systern Johanna Sofia av ”Nephritis chron.” (kronisk njurinflammation) endast 12 år gammal. Modern och barnen flyttar flertalet gånger och år 1890 lämnar Oskar Vilhelm föräldrahemmet (kv. 7:68), som då tituleras "sjömannen" (skrevs in i Karlskrona sjömanshus 1889) och flyttar till kvarteret 2:66 och sin hustru Josefina Karlsson (född 1867-09-25 i Karlskrona stadsförsamling), med vilken han gifte sig med 1890-08-23. I folkräkning 1890 tituleras Oskar Vilhelm Petersson som ”eldare”.

I Folkräkning 1890 återfinns Oskar Vilhelms far, stadsarbetaren Gustaf Petersson, noterad som ”gift”, dock utan hustrun Ingrid Maria Svensdotter. Han är boende i 7:e kvarteret. I hushållet ingår en hushållerska vid namn Maria Charlotta Blomster, född 1848 i Karlskrona amiralitetsförsamling.

Fadern, förre stadsmätaren Gustaf Petersson, avled 1898-10-10 i Karlskrona stadsförsamling. 1900-07-18 flyttade modern, Ingrid Maria Svensdotter, från Karlskrona till Kungsholms församling i Stockholm.

Oskar Vilhelms barn (som jag sett fram till 1900 samt i Folkräkning för 1930- alla födda i Karlskrona stadsförsamling)

Erik Wilhelm   född 1890-09-19
Gunnar Eugen   född 1892-09-09
Harry Leonard   född 1894-09-28 (tvilling), död 1895-08-25
Henry Leopold   född 1894-09-28 (tvilling)
Gustaf Oskar   född 1897-09-27 (tvilling), död 1899-10-31
Marta Josefina   född 1897-09-27 (tvilling)
Karl Ernst   född 1905-06-17 (arbetade på hattfabriken)
Oskar Sigvard   född 1907-07-16 (arbetade på hattfabriken)

Oskar Vilhelm Petersson tituleras i Folkräkning 1930 som "f.d. maskinist" och anges med yrkeskod (6-255-50) som innebar att han innehade eller hade haft anställning inom hatt- och mösstillverkning i Karlskrona och det gör det möjligt att han hade haft anställning på Karlskrona hattfabrik, dock utan angivande av någon inkomst, varför man kan anta att han uppbar pension av något slag. 1913 infördes allmän pension i Sverige (världens första) för åldringar från 67 års ålder och invalider. från Vad gäller mösstillverkning så vet jag ännu inte om det fanns någon sådan år 1930 i Karlskrona.

I Folkräkningen 1930 går också att utläsa att i hushållet ingick även Oskar Vilhelms hustru Josefina Karlsson samt sönerna, vilka båda noteras som hattfabriksarbetare, Karl Ernst Petersson (med en årsinkomst på ca 1800 kronor) och Oskar Sigvard Petersson (med en årsinkomst på ca 1900 kronor). Familjen var boende i kvarteret Väbeln 6-9.

Enligt Sveriges dödbok 1901-2009 avled Oskar Vilhelm Petersson 1942-09-16 och hans hustru Josefina Petersson, ogift Karlsson, avled 1952-04-01 i Karlskrona stadsförsamling (Östra Vittusgatan 26).

Källor:
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. CI:3, 1847-1860, 1858-05-17) – Karolina Wilhelmina
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. EI:2, 1847-1861) – vigsel 1858-10-23 föräldrar
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. AI:18, 1856-1861, uppslag 166, 294)
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. CI:4, 1861-1869, nr 80/1864) – födelse
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. AI:21, 1861-1866, uppslag 18) – kv. 4:10
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. CI:4, 1861-1869, 1866-03-21) – dödfödd syster
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. AI.38, 1881-1891, uppslag 1729) – kv. 15:20
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. FI:5, 1881-1892, nr 251/1883) – Johanna Sofias död
Folkräkning 1880 Karlskrona stadsförsamling – 3:e kvarteret
Karlskrona stadsförsamling kyrkoarkiv (vol. AI:35, 1881-1891, uppslag 360) – kv. 2:66
Folkräkning 1890 Karlskrona stadsförsamling – 2:a kvarteret
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. AI:43, 1891-1900, uppslag 1092)
Folkräkning 1930 Karlskrona stadsförsamling - kvarteret Väbeln 6-9
Sveriges dödbok 1901-1947 - dödsfall Josefina och Oskar Vilhelm


© Flyborgs Genealogi - 2011-09-29