Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • sagt om fabriken
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Sidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från lagerrum för ull) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Holmén, Hanna Emilia

Hattsömmerska.

Hanna Emilia föddes 1850-04-15 i Karlskrona amiralitetsförsamling som dotter till kvartersmannen Frans Thomas Holmén och dennes hustru Maria Catharina Sjöström. Barnet döptes 1850-04-18 och som dopvittnen har antecknats; smedsmästare Carl August Petterssons hustru Elin Pettersson och barnmorskan fru Kjellin.

Båda föräldrarna föddes i Karlskrona amiralitetsförsamling. Fadern, Frans Thomas Holmén, föddes 1822-01-14 som son till kvartersmästaren Sven Holmén och hans hustru Elin. Modern, Maria Catharina Sjöström föddes 1815-01-05 som dotter till blockmakaregesällen Nils Petter Sjöström och hans hustru Christina. Föräldrarna vigdes 1846-11-22 i Karlskrona amiralitetsförsamling.

Hannas syskon (alla födda i Karlskrona amiralitetsförsamling):

Jenny Hildegard (ev. *) 1841-11-24
Alma Imogene Marie 1846-11-24
Rosalie Augusta 1848-09-30
Frans Albin 1852-09-17
Otto Wilhelm 1854-12-22 (död 1858-04-02 av "tärande sjukdom")
Frans Otto Theodor 1858-10-09 (död 1862-08-04 av "tärsot")

*) Flickan Jenny Hildegard noteras i födelseboken som dotter till ogifta kvartersmästaredottern Sofia Charlotta Löfgren, 21 år gammal, som också uppges som "absolverad". Fadern sägs vara "oangifven". I husförhörslängd för åren 1851-1855 har prästen antecknat för kvartersmannen Frans Thomas Holmén att han "abs. piga Löfgren, P L [längd över pensionärer] p[agina] 136". Vid kontroll i den onmända längden återfinns "aflidne kr. timmermannen Johan Löf
grens frånfallna dotter Sophia Charlotta Löfgren
", född 1820-08-14 i Karlskrona amiralitetsförsamling, tillsammans med dottern Jenny Hildegard. Prästen har här noterat för modern "absolverad (abs. hor Holmén [18]52". Detta kan betyda att Frans Thomas Holmén är far till Jenny Hildegard.

Fadern övergår från att tituleras "kvartersman" till att omtalas som "verkmästare" i "constructionsstaten" från år 1851. Hanna Emilias bröder avled som unga; Otto Wilhelm avled 1858-04-02 av "tärande sjukdom" och Frans Otto Theodor av "tärsot" 1862-08-02.

Notis Blekingsposten 1864-04-08I Blekingsposten 1864-04-08 gick det att läsa följande;

"..Det bedröfliga kopparmålen ransakas likaledes, men wid en annan domstol: flottans krigsrätt. Den förut omtalade handelsbokhållaren är för denna sak ej numera ensamt inmanad i häkte. Fyra andra personer hafwa äfwen blifwit häktade, nemligen bokhållarens bror, handl. C. F. Carlsson, samt tre warfsunderofficerare: werkmästaren Holmén, samt qwartersmännen Olsson och Fisk. Alla tre underofficerarne lära wara gifta och hwardera wälsignad med en barnskara, hwilken nu så dyrt umgälla den nesliga handeln med kronans koppar..."

I husförhörslängden för åren 1861-1865 har prästen antecknat om Frans Thomas Holmén att man skrivit frejdbevis till "härvarande krigsrätt" 1864-03-15 och att Holmén blev dömd 1864-10-18 för förskingring av uppbörd och att han blev "sin tjenst förlustig" och skulle hållas i fängelse 2 år.

1866 lämnar Hannas bror, Frans Albin, hemmet. I husförhörslängden finns inte några anteckningar som visar hur familjen hade det under faderns fängelsevistelse.

1867-11-19 antecknas familjen som utflyttad från Karlskrona amiralitetsförsamling och de får flyttningsbevis till Karlskrona stadsförsamling. Frans Thomas Holmén omtalas som "f. d. Verkmästaren vid Kongl. Skeppsvarfvet". Vidare står det om makarnas "frejd" att den är god för henne (modern Maria Catharina Sjöström), men för honom "utan annan anmärkning, än att han af Kongl. Majt blifvit dömd genom utslag d. 18/10 1864 för förskingring af uppbörd att vara sin tjenst förlustig och hållas i fängelse två år". Båda makarna har haft skyddskoppor, läser väl innantill och har goda kristendomskunskaper. Hanna Emilia och hennes systrar, Rosalie Augusta och Alma Imogene Marie, förseddes med egna flyttningsattester och på dessa tituleras de "mamsell". Vidare är det antecknat att de alla haft skyddskoppor, läser väl innantill och har goda kristendomskunskaper samt att de är lediga till äktenskap och har god frejd.

Systern Rosalie Augusta föder en dotter, Anna Charlotta, 1870-11-06 i Fridlevstad, men både hon och dottern är mantalsskrivna i föräldrahemmet. Modern avled 1877-02-27 av "Bronchitis chr." Året därpå lämnar Rosalie Augusta och hennes dotter hemmet. Fadern, fortfarande titulerad "f. verkmästare", avled 1885-10-16, och då var Hanna och hennes familj boende (troligen) på adressen Stortorget 15-17 (kv. 11:7). Systern Alma Imogene Marie flyttar från Karlskrona och beger sig till Stockholm 1885-12-30.

Östra Köpmansgatan 19 (huset till höger om "Singer")Enligt Karlskrona stadsförsamlings husförhörslängd tycks Hanna Holmén år 1886 flytta ensam till en hörnfastighet som gränsar till Bryggaregatan och Västra Köpmangatan. Där blir hon kvar fram till år 1888 då hon antecknas som boende alldeles invid hattfabriken, på adressen Högabergsgatan 9. Hon flyttar 1892 vidare till Högabergsgatan 7, och har sitt hem där fram till år 1898, då hon slutligen flyttar till den adress som hon har fram till sin död 1929; Östra Köpmangatan 19 (bilden är hämtad ur boken Butiker vi minns, s. 130, utgiven av Föreningen Gamla Carlscrona, 2008, med bildtexten "...Östra Köpmangatan 17-23...").

I folkräkningen år 1890 tituleras Hanna Emilia Holmén som "hattsömmerska". I Karlskrona stadsförsamlings husförhörslängder omtalas hon dock endast (fram till år 1900) som "verkmästardotter".

I Blekinge Hembygdsförbunds årsbok 1930 (utgiven samma år) finns en artikel "Blekingsk industri av i dag" (av Sigfrid Leander) följande notis om Karlskrona Hattfabriks AB och Hanna Holmén; "...Karlskrona hattfabrik är inte heller någon ungdom - 1932 fyller den 60 år. Vid 50-årsjubileet voro av de första arbetsanställda från 1872 alltjämt följande 12 i fabrikens tjänst Nils Magnus Larsson, Johan Sjöholm, Maria Jonasson, Pehr Andersson, Hanna Månsson-Mattsson, Agnes Liitz, Hanna Holmén, Maria Casper, Mathilda Francois, Per Johansson, Karolina Ståhle samt fröken Lotten Rydow. Det kan anmärkas, att denna hattfabrik är den enda i Sverige för tillverkning av hårhattar..."

Dödsannons - Hanna Holmén (1929)Samma år utkom Karlskrona stads historia, del 3, 1862-1930 (utgiven av Janrik Bromé), och här står att läsa om Karlskrona hattfabrik "... Som ett faktum värdigt att inskrivas i stadens historia må antecknas, att fabriken på sin halvsekelsdag [1922] bland sina arbetare kunde räkna icke mindre än tolv, vilka voro med vid själva starten [1872]. Av dessa leva alltjämt, när detta skrives: Pehr Andersson, Maria Casper, Mathilda Francois, Pehr Johansson, Maria Jonasson, Agnes Lütz och Hanna Månsson-Mattsson... ".

Hanna Emilia Holmén avled 1929-04-25 i Karlskrona stadsförsamling av "Fractura baseros cranii" (ung. skallbasfraktur med hjärnblödning) och i SCB-utdrag över döda tituleras hon "f. hattsömmerskan".

I Albert Liljas Blekingska samling, klippsamlingen, Blekinge museum, har hennes dödsannons återfunnits, dock är det inte känt från vilken tidning den är hämtad ur.

Källor: Karlskrona amiralitetsförsamlings kyrkoarkiv, Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv, SCB-utdrag över döda i Karlskrona stadsförsamling, SCB folkräkning, Blekinge, Karlskrona stadsförsamling 1880, 1890, 1900, Blekinge Hembygdsförbunds årsbok 1930 ("Blekingsk industri av i dag" av Sigfrid Leander, s. 91-100), Karlskrona stads historia, del 3, 1862-1930, utgiven 1930, s. 360), Albert Liljas Blekingska samling (T11:83; Blekinge museum).

© Flyborgs Genealogi - 2011-05-16  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024