Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Direktörens arbetsrum (1922) Månne det vara Gustaf Hägg som sitter vid skrivbordet?Sidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från direktörens arbetsrum - det kan vara Gustaf Hägg som sitter vid skrivbordet) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Hägg, Axel Gustaf (Nilsson)

Född 1872-10-19 i Kristianstad (uppgift i DDSS och Kristianstads stadsförsamlings husförhörslängd), död 1939. Uppgift om dödsår är hämtad ur Gun Wilstadius artikel "Svensk hatt på svenska män. Karlskrona Hattfabrik 1872-1972" (Blekingeboken 1979, s 142). Födelse- och dopbok liksom SCB-utdrag är ännu inte tillgängliga i digitalt format.

Bilden till vänster är återfanns i en tidningsnotis (vilken är okänd), om hans 50-årsdag, vilken återfunnits i Albert Liljas Blekingska samling (Blekinge museum).

Gustaf Hägg ? (före 1933)DDSS ger uppgift om att Axel Gustaf föddes 1872-10-19 (i Rotemansarkivet sägs han felaktigt vara född 1872-10-09) i Kristianstads stadsförsamling, som son till sergeant Axel Theodor Hägg och hans hustru Gustafva Nilsson. Dopvittnen som omnämns i databasen är Fru Annette Landegren, bokhållare Edvard Nilsson och jungfru Christina Bengtsson.

Höger bild föreställer troligen Gustaf Hägg. Den här hämtad ur gruppfoto som togs före 1933 av hattfabrikens personal (nr 100).

Axel Gustaf (Nilsson) Hägg återfanns i Folkräkning 1880, då bosatt i Kristianstad (fastighet nr 142-143-145) tillsammans med sin far, änklingen och f d sergeanten Axel Teodor Hägg (född 1844 i Kristianstad), samt med sin bror Paul Theodor Hägg (född 1875). Enligt Folkräkning 1890 är han fortfarande var boende i Kristianstad (fastighet nr 233) och då mantalsskriven som fosterbarn hos vattenfabrikant Edvard Nilsson (f 1842 i V Vram) och dennes hustru Vilhelmina Flink (född 1849 i Kristianstad). Jämför uppgift här ovan om dopvittnen. Kan det denne Edvard Nilsson vara samme person som var dopvittne? Kan han också tänkas vara Gustafs morbror?

Efterforskning har också gjorts i databasen för Rotemansarkivet (Stockholm) och den visar att handelsbiträdet Axel Gustaf Hägg Nilsson inflyttade 1896-02-05 från Mjölby till Stockholm och Hedvig Eleonora församling. där han bosatte sig på adressen Sibyllegatan 31 (fastigheten Krejaren 9).

1899-12-07 mantalsskrevs Axel Gustaf Hägg Nilsson, som numera tituleras handelsresande, på Svartmangatan 6 "å Vahlqvists kontor" i Gamla Stan och Storkyrkoförsamlingen. I Stockholms adresskalender mellan åren 1887-1904 uppges att A W Wahlquist haft kommissionslager för Karlskrona hattfabrik, med verksamhet på Svartmangatan 6. Var Gustaf Hägg hade sin tjänst som handelsbiträde år 1896 framgår inte, men enligt Gun Wilstadius ska han "redan 1896 inträtt i firman".

Tidningsnotis i Albert Liljas Blekingska samling (Blekinge museum)Det är oklart när Gustaf Hägg lämnar Svartmangatan 6, men han noteras i Rotemansarkivet vara utflyttad 1900 till annan rote. Han återfinns igen i arkivet 1904-12-31 då han inflyttade till Jakobs församling (Stockholm) och hörnfastigheten Torsken 19 med adresserna Norrlandsgatan 7 samt Smålandsgatan 22. Nu titulerad som grosshandlare. Axel Gustaf Hägg Nilsson uppges vara gift med Augusta Matilda Hägg (ogift Nilsson), som var född 1871-06-21 i Kågeröd och dåvarande Malmöhus län. Två döttrar namnges i Rotemansarkivet vid den här tiden; Ingrid Gustafa Hägg (född 1904-08-11 i Hedvig Eleonora) och Anna Kristina Hägg (född 1907-04-19 i Jakob).

En kontroll med Stockholms adresskalender visar att kring 1905 upphör A W Wahlquist att ha kommissionslager för Karlskrona hattfabrik. 1906 är istället följande infört i adresskalendern "Karlskrona Hattfabriks Aktieb., Lager: Gust: Hägg, n. Smålandsg. 22; r. t. 58 89, a. t. 220 22". Detta stämmer också väl med uppgifterna i Rotemansarkivet där Gustaf Hägg med familj sägs från 1904-12-31 vara mantalsskrivna på adressen Smålandsgatan 22, varifrån de 1908-02-03 flyttade till en annan rote. Ytterligare information om familjen Hägg i databasen har ännu inte påträffats.

1910-04-08 avled grundaren för Karlskrona hattfabriks AB, Waldemar Rydow i Karlskrona. Wilstadius uppger att Gustaf Hägg 1912 tog över posten som fabrikens verkställande direktör. Dock tycks det som om han fortsatt blir kvar huvuddelen av tiden i Stockholm. Enligt adresskalendrarna t.o.m. 1926 har Gustaf Hägg kommissionslager för Karlskrona hattfabrik, liksom för AB Fors Ullspinneri, (Nyköping) och Rydboholm AB. Enligt samma källa flyttas verksamheten omkring 1918/1919 från Smålandsgatan till Bryggaregatan 4.

Dottern Anna Kristina Hägg ingick äktenskap 1931-09-18 med Sven Wahlund och han blev, vid Gustaf Häggs bortgång 1939, Karlskrona hattfabriks nye direktör - endast 32 år gammal. Troligen var han huvuddelen av tiden vid hattfabrikens Stockholmskontor (Norrlandsgatan 2).

Änkan efter Gustaf Hägg, Augusta Matilda Hägg (ogift Nilsson), avled 1959-08-01 i Engelbrekts församling, i Stockholm, då med adressen Kungstensgatan 9.

Dottern Ingrid Gustafa (gift af Ström, frånskild 1933-08-07), avled 1982-02-03 i Västerleds församling, Stockholm.

Dottern Anna Kristina (gift Wahlund, änka 1972-11-25), avled 1986-07-11 i Lidingö församling, Stockholm.

 

Källor: Demografiska Databasen Södra Sverige (DDSS), Kristianstads stadsförsamlings husförhörslängd (vol. AI:22, 1870-1879, uppslag 1245), Folkräkning 1880, 1890 och 1900, Rotemansarkivet (Stockholms stadsarkiv), Stockholms adresskalendrar, Artikel av Gun Wilstadius: "Svensk hatt på svenska män. Karlskrona Hattfabrik 1872-1972" (Blekingeboken 1979, s 142), Blekinge Läns Tidning, Sydöstra Sveriges Dagblad, Sveriges dödbok 1947-2006


© Flyborgs Genealogi - 2010-08-25  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024