Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • sagt om fabriken
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Lagerrumm för ullSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från lagerrum för ull) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Andersson, Mathilda Carolina, ogift Francois

Hattfabriksarbetare.

Mathilda Carolina föddes i Karlskrona tyska församling 1842-12-21, som dotter till underkonstapeln vid sjöartilleriet (senare furir), Carl Gustaf Francois, och hans hustru Helena Carolina Lundberg. Barnet döptes 1842-12-29 och som dopvittnen har prästen antecknat repslagaren S Lundberg och landskontoristen Edv. Moberg. Föräldrarna vigdes i Karlskrona tyska församling 1836-03-04.

Obs! från det att familjen 1846 flyttade till Karlskrona stadsförsamling från tyska församlingen (se nedan) uppges Mathilda Carolina vara född 1842-12-02 - vilket är felaktigt enligt nedanstående utdrag ur födelse- och dopbok.

Till höger Mathilda Carolinas födelsenotis (Karlskrona tyska församlings kyrkoarkiv, vol. CI:3, 1842-12-21).

Mathildas far, Carl Gustaf Francois, föddes 1810-10-11 i Karlskrona stadsförsamling, som son till skoflickaren [reparerade skor] Charles/Carl Francois och hans hustru Anna Louisa Granström.

Mathildas mor, Helena Carolina Lundberg, föddes 1812-05-20 i Karlskrona tyska församling, som dotter till hampspinnaren Samuel Lundberg och hans hustru Maria Norling.

Syskon:    
     
Axel Ludvig född 1836-07-20 i Karlskrona tyska församling  
Carl Viktor född 1838-01-19 i Karlskrona tyska församling  
Augusta Charlotta född 1840-08-07 i Karlskrona tyska församling  
Bror Richard född 1844-12-20 i Karlskrona tyska församling död 1846-05-29 av "tandslag"
Marie Charlotte född 1847-03-14 i Karlskrona amiralitetsförsamling  
Otto Richard född 1849-09-09 i Karlskrona amiralitetsförsamling död 1921-01-16 i Mölltorp, Skaraborg
Ida Viktoria Vilhelmina född 1852-04-18 i Karlskrona amiralitetsförsamling död 1856-10-04 av "tärande sjukdom"

Familjen antecknades som utflyttade 1846-04-20 från Karlskrona tyska församling (fram till dessa titulerades fadern "underkonstapel" i husförhörslängderna) och antecknades som tillhörande Karlskrona amiralitetsförsamling. Härefter noteras Carl Gustaf Francois som "furir vid kungl. sjöartilleriregementet". Mathildas far avled 1854-02-03 av lungsot och två år senare, 1856-09-19, skördade lungsoten även moderns liv. Mathilda Carolina och de hemmavarande syskonen antecknades i amiralitetsförsamlingens husförhörslängd som "afl. fouriren Carl Gustaf Francois barn". Det framgår inte om någon tar hand om dem eller om de får klara sig själva. Äldsta systern Augusta Charlotta är vid denna tidpunkt 16 år. Yngsta systern, Ida Viktoria Vilhelmina, avled 1856-10-04, av "tärande sjukdom", vilket också omnämns i en liten notis i Blekingsposten 1854-10-14, under Kyrkounderrättelser, omtalas att "... framl. Fouriren wid Kongl Marin-Reg:t C. G. Francois dotter Ida Wictoria Wilhelmina..." avlidit 4 1/2 år gammal i Ångbåtsbefälhavare Otto Richard Francois (1849-1921)Karlskrona amiralitetsförsamling.

År 1859, när Mathilda Carolina var drygt 17 år gammal, noteras hon som piga hos greve Pehr Georg Sparre i amiralitetsförsamlingen. År 1861 tar hon ny anställning som piga. Den här gången hos verkmästaren Carl Wilhelm Lilliegren och dennes familj. 1862-11-04 antecknas hon som utflyttad till Karlskrona stadsförsamling (till vem framgår inte). Redan 1863-10-24 återvänder Mathilda Carolina Francois till amiralitetsförsamlingen, för att 1865-11-08 återigen antecknas i stadsförsamlingens husförhörslängd och nu som piga hos handlanden Neuendorff. 1867-11-07 är hon tillbaka i amiralitetsförsamlingen (piga hos kommendören Carl Gustinius von Diederichs). Dock är hon i huvudsak införd i husförhörslängden för "pensionärer, gratialister" tillsammans med systern Augusta Charlotta som "Afl. fouriren C. G. Francois döttrar". Dock utan några egna titlar.

Bilden till höger föreställer Mathilda Carolinas bror; fanjunkaren, ångbåtsbefälhavaren Otto Richard Francois (återfinns i Arméns porträttsamling, Fortifikationen, Krigsarkivet).

Mathilda Andersson og Francois, 90 år1887-05-09 vigdes furirsdottern Mathilda Carolina Francois med änklingen flaggunderofficeren (och svärdsman; innehavare av Svärdstecknet - 6.kl av Kungl Svärdsorden) som endast tilldelas underofficerare) Fabian Gotthard Andersson (född 1828-01-20 i Karlskrona). Hon antecknas nu som hustru (dock ingen titel). Maken avled i Karlskrona amiralitetsförsamling 1902-12-13.

Här till vänster syns den födelsdagsnotis som infördes i Blekinge läns tidning 1932-12-02 i samband med Matildas 90-årsdag (som rätteligen borde ha firats 1932-12-21).

Av ovanstående kan konstateras att det på intet ställe har stått någon notis om att Mathilda Carolina Francois skulle ha ett förflutet vid Karlskrona hattfabrik, MEN i Blekinge Hembygdsförbunds årsbok 1930 (utgiven samma år) finns en artikel "Blekingsk industri av i dag" (av Sigfrid Leander). I denna artikel omtalas att Karlskrona hattfabrik skulle fylla 60 år 1932 och att vid fabrikens 50-årsjubileum var alltjämt 12 personer fortfarande i tjänst sedan starten 1872. Följande personer räknas här upp:

Nils Magnus Larsson, Johan Sjöholm, Maria Jonasson, Pehr Andersson, Hanna Månsson-Mattsson, Agnes Liitz, Hanna Holmén, Maria Casper, Mathilda Francois, Per Johansson, Karolina Ståhle samt fröken Lotten Rydow.

1930 utkom också boken Karlskrona stads historia, del 3, 1862-1930 (utgiven av Janrik Bromé), och här står att läsa om Karlskrona hattfabrik

"... Som ett faktum värdigt att inskrivas i stadens historia må antecknas, att fabriken på sin halvsekelsdag [1922] bland sina arbetare kunde räkna icke mindre än tolv, vilka voro med vid själva starten [1872]. Av dessa leva alltjämt, när detta skrives: Pehr Andersson, Maria Casper, Mathilda Francois, Pehr Johansson, Maria Jonasson, Agnes Lütz och Hanna Månsson-Mattsson... ".


Änkan Mathilda Carolina Andersson, ogift Francois, avled 1933-12-21 i Karlskrona amiralitetsförsamling (m a o på sin 91-årsdag).Källor: Karskrona tyska församlings kyrkoarkiv, Karlskrona amiralitetsförsamlings kyrkoarkiv, Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv, SCB folkräkning, Blekinge, Karlskrona stadsförsamling 1880, 1890, 1900, Blekinge Hembygdsförbunds årsbok 1930 ("Blekingsk industri av i dag" av Sigfrid Leander, s. 91-100), Karlskrona stads historia, del 3, 1862-1930, utgiven 1930, s. 360), SCB-utdrag över döda i Karlskrona amiralitetsförsamling.

© Flyborgs Genealogi - 2010-09-02  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024