Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • sagt om fabriken NY  
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

SVAR-projektet i Kallinge

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


PressningsrumSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer. Här till höger en bild från pressningsrum där Karl Flyborg står närmast kameran. Se också Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Flyborg, Karl Magnus (Johansson)

Karl Magnus FlyborgHattmakare (och min farfars far)

Född 1863-12-10 i Augerum, död 1949-04-19 i Göteborgs Oscar Fredriks församling.

Via förnämlig service hos SVAR-projektet i Kallinge har jag fått hjälp med att få fram följande två födelsedagsnotiser i Blekinge Läns Tidning, i samband med dels Karl Flyborgs 75 års dag och dels vid hans 80 årsdag.

Karl Flyborg 80 år"...Sjuttiofem år fyller i dag en gammal välkänd karlskronabo, hattarbetaren Karl Flyborg. Jubilaren, som är född i Flymen, Augerum, kom i unga år till Karlskrona, där han år 1886 fick anställning vid Karlskrona hattfabrik, i vars tjänst han ännu är. Trots sin höga ålder är Flyborg vid enastående god vigör. Vaken och intresserad av de dagliga spörsmålen, ung till sinnet, rättfram och gemytlig har han skaffat sig många vänner, som säkert skola ihågkomma honom på högtidsdagen.." (1938-12-10)

"...Åttio år fyller i dag f. hattarbetaren Karl Flyborg, Karlskrona. Efter några års militärtjänst kom Flyborg i unga år till dåvarande Rydowska hattfabriken, nuvarande Karlskrona hattfabrik. Han kvarstod i tjänst på denna plats ända till oktober 1942, då han avgick med pension efter en mer än femtioårig tjänst i fabriken. Flyborg var en duktig och samvetsgrann arbetare, som gjorde sig omtyckt av både förmän och kamrater. Då han därtill har ett glatt och gemytligt sätt och sinnelag har han förvärvat en stor vänkrets, som säkert idag gör sig påmind hos den vitale åttioåringen..."  (1943-12-10) Bilden till höger är hämtad från 80-årskalaset hemma hos Karl Flyborg på Nordenskjöldsgatan 6 A. Se bild här nedan; andra huset från vänster. Så här ser huset ut idag (fotograf: Ingo Andersson).

Nordenskjöldsgatan 6 Enligt skrivelse från hattfabriken var Karl Flyborg, 79 år gammal, tvungen att 1942-10-15 sluta sin anställning vid fabriken p.g.a. sjuklighet och ålderdomssvaghet. Han anställdes 1886, vid 23 års ålder, vid hattfabriken och blev kvar i där i 56 ½ år. Han belönades, 84 år gammal, för lång och trogen tjänst, med guldmedalj (3:e storleken) från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Den skulle ha delats ut vid fabrikens jubileumshögtid 1947-11-29, men eftersom Karl var sjuklig så skickades den, tillsammans med hälsning, istället med post till Göteborg (Surbrunns-gatan 8) dit han hade flyttat en tid innan för att bo hos en av sina söner, enligt skrivelse från Lars-Erik Hedenbro vid Karlskrona Hattfabriks AB.

MedaljEnligt ett diplom tilldelades "..Carl Flyborg, av Kungliga Patriotiska Sällskapets vägnar, den 22 oktober 1947 en medalj i guld med konungens bröstbild - tredje storleken - att i gult och grönt band å bröstet bäras såsom belöning för långvarig trogen tjänst..".

Läs mer om utdelade förtjänstmedaljer >>

Karl Flyborg finns med på ytterligare fotografier från fabriken; gruppbild före 1933 (nr 114), gruppbild med "bistra herrar" (nr 22), och gruppbild 1933 (nr 8) samt gruppbild från utflykt med hattfabriken.

Flera av Karl Flyborgs barn arbetade också vid hattfabriken, nämligen Ragnhild, Lennart och Valter, (liksom, får man anta, ytterligare någon utav hans många barn). Fyra av barnen emigrerade i unga år till Amerika. Läs mer >>

Det har framgått av de berättelser som levt kvar om honom, samt av Karls egna handlingar och fotografier, att han var väldigt stolt över sitt yrke och "sin" fabrik.

I minnesbladet från hans jordfästning 1949-04-22 (sju år efter hans pensionering) i Krematoriet å Östra kyrkogården i Göteborg återfinns notis om att blommor/kransar sändes från "Arbetarna i Karlskrona Hattfabrik AB - En sista hälsning" samt från "Karlskrona Hattfabriks AB - Tack för trogen tjänst".

Källor: Karl Flyborgs egna brev och fotografier, Kungliga Patriotiska Sällskapet,
Blekinge Läns tidning (1938-12-10, 1943-12-10,1947-12-01), Sydöstra Sveriges Dagblad (1947-12-01),
Sveriges Dödbok 1947-2006, Hans Lindqvist (Karlskrona)

© Flyborgs Genealogi - 2010-02-05  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024