Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • alla identifierade
    - porträtt av två herrar
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Lagerrumm för ullSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från lagerrum för ull) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Falbrink, Anna (tidigare Svensson)

Anna FalbrinkFörestånderska.

Född 1888-01-12 i Öljersjö, Lösens församling, som dotter till ogifta pigan Hanna Maria Petersdotter (f 1856 i Kristianopel). Anna Falbrik avled 1969-04-27 i Karlskrona stadsförsamling. Hon bar tidigare efternamnet Svensson och namnbytet skedde troligen någon gång mellan 1930 och 1947.

Anna anställdes kring 1915, då hon var ca 27 år gammal och 1947 blev hon belönad, efter 32 tjänsteår, med guldmedalj (2:a storleken) från Kungliga Patriotiska Sällskapet, för lång och trogen tjänst vid hattfabriken. Bilden ovan till vänster är hämtad ur hattfabrikens stora annons som då infördes i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad.

Om Anna är det skrivet i en barnavårdsakt 27/1922 (förvarad i Karlskrona kommunarkiv):

1922-02-15 utsågs Herr Arv. Blomdahl av barnavårdsnämnden att vara barnavårdsman för Anna Svenssons son Kurt, född 1921-12-02. Fröken Augusta Puke ersatte den föregående barnavårdsmannen 1925-12-29.

"...Skrifven i 2:a kvarteret no. 16... [Stenbergsgatan 1, 1921]. Född, uppfostrad och konfimerad i Lösen. Ankom hit [Karlskrona] vid 22 års ålder då hon antog tjänarinneplatser under alla år. Sommaren 1916 erhöll hon anställning å här varande hattfabrik, en anställning som hon fortfarande innehar. Hon är moder till fyra barn af hvilka det äldsta barnet Karin Maria, född 20/10 1899 vistas hos sina morföräldrar i Öljersjö, Lösen och de trenne andra hos henne själf här i staden.

22.2.26 skrifven V Pettersonsgänd 4 - arbetar å Hattfabriken.
3.11.26 samma förhållanden. 25 kr per vecka. Har 23 kr i månaden från Fattigvården för barnet [Kurt].
Under 1927 samma förhållanden
Dito 1928
1.10.29 Ö Köpmangatan 13
1.10.30 Konstapelsgatan 9
1.10.31 Sparrensgatan 6

Anna Svensson upplyste att fader till det äldsta barnet är en toffelmakare [alt. taffelmakare] Carl Olsson, Lyckeby, och att fader till de andra 3:ne barnen är numera aflidne Sergeanten Carl Theodor Johansson i hvars namn barnen äro döpta..."


Om fadern Carl Theodor Johansson skrivs det att han var segeant vid Vaxholms kustartilleri, född 1888-01-02 i Lösens församling samt att han var "...Skrifven i Vaxholms församling, där han äfven afled den 10 juni 1921, och blef där begrafven..."

Ev. Anna FalbrinkEv. Anna FalbrinkAnnas barn;

Karin Maria, född 1899-10-20 i Lösens församling
Sven, född 1915-07-28 i Karlskrona stadsförsamling
Lennart, född 1918-01-26 i Karlskrona stadsförsamling
Kurt, född 1921-12-02 i Karlskrona stadsförsamling

Jag tror att Anna Falbrink också återfinns på två andra fotografier från fabriken; gruppbild före 1933 (nr 52 - se bild här ovan, mitten) och gruppbild 1933 (nr 41 - längst till höger).

 

Källor: Kungliga Patriotiska Sällskapet, Blekinge Läns Tidning, Sydöstra Sveriges Dagblad, Barnavårdsakt (Karlskrona kommunarkiv), Sveriges dödbok 1947-2006.


© Flyborgs Genealogi - 2013-08-01  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024