Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • sagt om fabriken
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Lagerrumm för ullSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från lagerrum för ull) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Berg, Carl Oscar

Carl Oscar Berg (1882-1962)Urtagare (anställd vid hattfabriken 1913-07-05 -- 1917-02-23).

Carl Wilhelm Berg 1854-1943Carl Oscar Berg föddes 1882-11-19 i Karlskrona stadsförsamling, som son till arbetaren Carl Wilhelm Berg (född 1854-04-24 i Karlskrona amiralitetsförsamling -- se bild till höger) och dennes hustru Emma Svensdotter (född 1858-07-18 i Tving). Föräldrarna vigdes 1878-03-31.

Samma dag som Carl Oscar föddes avled hans två år äldre bror Carl Wilhelm Primus (född 1880) av "Morbilli Bronchit. Pneumonia. När gossens begravning ägde rum, 1882-11-24, döptes Carl Oscar av pastorsadjunkt Roslund.

Bild till höger: fadern Carl Vilhelm Berg.


Syskon (alla födda i Karlskrona stadsförsamling):

Marie Louise född 1878-09-28
Carl Wilhelm Primus född 1880-06-09 (död 1882-11-19)
Anna Ovidiva Elisabeth född 1886-01-01
Edvin Gottfrid född 1888-07-11
Ester Karolina född 1891-06-01
Frans Gustaf Gunnar född 1895-11-08
Ruth Wilhelmina född 1898-08-07
Seth Teodor född 1901-05-16

Modern avled 1905-02-10 av "Vit. org. cordis" och familjen var då bosatta i kv. 2:17 (Västra Köpmansgatan, närmast Borgmästarkajen).

Enligt 1910 års folkräkning bodde familjen fortfarande kvar i samma kvarter och fadern, som i längden tituleras understödstagare, antecknas där tillsammans med fyra av sina barn; Edvin Gottfrid (kronoplåtslagare), Ester Karolina (hattfabriksarbeterska), Rut Wilhelmina och Seth Teodor.

Komminister T Ström i Karlskrona stadsförsamling vigde 1909-01-02 fabriksarbetaren Carl Oscar Berg (boende i kv. 2:17) med Alma Magnusdotter (boende i kv 3:36, född 1882-07-24 i Förkärla).

Betyg 1913-1917Makarna bosatte sig på adressen Arvid Nilssonsgränd 8 (kv. 3:36) där sonen Oskar Enar Sixten föddes 1909-04-18. De hade samma adress vid 1910 års folkräkning (Carl Oscar i tituleras "klädesfabriksarbetare"), liksom när sonen Nils Gunnar Evald föddes 1916-10-03. Carl Oscar Berg noteras vid denna tidpunkt som "fabriksarbetare.

Monica Gustafsson Berg i Halmstad (gift med en sonson till Carl Oscar Berg) berättar att Carl Oscar Berg arbetade vid Karlskrona hattfabrik under perioden 1913-07-05 -- 1917-02-23 som "urtagare".

Wallbergs Fabriks Aktiebolag i Halmstad skrev 1917-02-10 till "Spinnaren, K. O. Berg, Hattfabriken, Karlskrona" och meddelade att han kunde erhålla en plats som spinnare hos dem och att "... En duglig spinnare förtjänar med lätthet 30 kr per vecka...". Wallbergs Fabriks Aktiebolag emotsåg svar omgående och ytterligare ett brev (daterat 1917-02-14) skickades från Halmstad, nu ställt till "Herr K. O. Berg, Arvid Nilssonsgränd 8, Karlskrona", där de meddelade att de i fått svar (daterat 1917-02-12) och att de hälsar Carl Oscar Berg välkommen till Halmstad "... den 25-26 februari för att tillträda platsen".

Av betyg från Karlskrona Hattfabriks Aktiebolag (utfärdat 1917-02-24 av disponent Carl Rydberg) framgår att Carl Oscar Bergs uppförande var gott, arbetkunnigheten god samt att han var "noggrann, punktlig och ordentlig".

Nils Arne Magnus Berg Monica Gustafsson Berg skriver vidare om Carl Oscar Berg att hans yrke var spinnare (medlem i textilarbetarförbundet från 1919-04-20).

Om värnplikten och annan militär tjänstgöring berättas att Carl Oscar gjorde fästningstjänst i flottan 1903 och utbildades som artillerist 1904 (med god tjänstbarhet). Han deltog vid rep.övningar under i 35 dagar mellan 1905-08-26 -- 1905-09-29, med betyg godkänt. Åren 1903, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 och 1916 fullgjordes mönstring. Överförd till Landstormen 1917-01-01, samt deltog i en femdagars landstormsövning 1918-06-01 i Halmstad (I16).

Carl Oscar Bergs son Nils Arne Magnus föddes 1919-10-08 i Halmstad, dit familjen flyttat i februari 1917 (se bild till vänster).

Att Carl Oscar Berg var en duglig spinnare kan man förstå eftersom han år 1918 erbjöds plats hos Matfors Yllefabriks AB. Oklart om han tackade ja till den anställningen.

1921 erhöll Carl Oscar ytterligare en förfrågan om anställning, den här gången från Westergötlands Yllefabriks Aktiebolag, där de undrade om spinnaren Carl Oscar Berg (adress: Slottsmöllan, Halmstad) var intresserad av en plats hos dem eftersom de införskaffat fler spinnstolar och därför behövde anställa mer personal. De bifogade även ett frankerat svarskuvert.Hustrun Alma Berg, ogift Magnusdotter, avled 1958-12-15 i Halmstad (Tegelbruksvägen 12). Carl Oscar Berg avled 1962-08-14 i St Nikolai, Halmstad (Tegelbruksvägen 12).

Källor:
Monica Gustafsson Berg, Halmstad - foton, anställningsdokument (2011-06-15) -- gift m Carl Oscar Bergs sonson
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. CI:6, 1878-1887, nr 382/1882, SVAR309)
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. FI:5, 1881-1892, nr 241/1882, SVAR58)
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. AI:35, 1881-1891, s 272, SVAR270)
Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (vol. AI:42, 1891-1900, s 558, SVAR64)
Folkräkning Blekinge, Karlskrona stadsförsamling, 1880, 1890,1900
SCB utdrag döda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1433, nr 34/1905) -- moderns död
SCB utdrag vigda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1559, nr 1/1909, SVAR552) -- vigsel
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1559, nr 125/1909, SVAR362) -- Oskar Enar Sixten
SCB utdrag födda Karlskrona stadsförsamling (vol. H1aa:1987, nr 276/1916, SVAR294) -- Nils Gunnar Evald
Sveriges dödbok 1901-2009

© Flyborgs Genealogi - 2011-06-21  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024