Flyborgs Genealogi
   - en väg till dina rötter -Om företaget
- uppdragsforskning
- avskrifter
- beställning
- priser & information
- kontakt

Karlskrona hattfabrik
  • gruppfotografier (efterlysning)
  • IDENTIFIERAD PERSONAL
    - porträtt av två herrar
  • sagt om fabriken
  • minnesskrift 1922
  • lång och trogen tjänst (1947)
  • årsberättelser 1872-1890
  • Emil Rydows Bazar
  • Hans Lindqvist minns
  • Hans Lindqvists bilder


Egen släktforskning - inledning

Farfars anor
- anlista
amerikabreven
Sven August Nordensköld

Farmors anor
- anlista

Morfars anor
- anlista

Mormors anor
- anlista

Lite av varje
- folkskrifter

Första sidanLÄNKAR

Blekinge Släktforskarförening
Stort tack för allt stöd jag får rörande mina efterforskningar om Karlskrona hattfabriks AB. Ovärderligt!

Sveriges Släktforskarförbund

Släktband (P1, Sveriges radio)


Personal vid Karlskrona hattfabrik


Lagerrumm för ullSidan revideras allt eftersom ny information tillkommer.

Ett stort tack till alla som bidragit med ovärderlig hjälp!

Om du har synpunkter på innehållet eller om du har information om hattfabriken och/eller dess personal är du välkommen att höra av dig via e-post till hattfabrik @ flyborg.se.

Se även hattfabrikens minnesskrift (tryckt 1922) som innehåller många fotografier av olika fabriksmiljöer (här till höger en bild från lagerrum för ull) samt Hans Lindqvists fotoalbum (1950- och 1960-tal).

Andersson, Anders

Anders Andersson (1886)Färgare (anställd ett tjugotal år vid hattfabriken t.o.m. 1914-04-16).

Anders Andersson?Anders Andersson föddes 1851-09-15 i Bråstorp, Tvings församling, som son till den då avlidne bonden Anders Jönsson (född 1803-02-28 i Tving) och hans hustru Karin Andersdotter (född 1817-10-31 i Tving, död 1905-02-09 i Höryda, Fridlevstad). Föräldrarna vigdes i Tvings församling 1842-11-30.

Bild till vänster föreställer Anders Andersson år 1886 och togs i samband med frigivning från Malmö centralfängelse.

Kan bilden till höger också föreställa Anders Andersson? Den är hämtad ur porträtt (nr 15) på en grupp herrar vid hattfabriken.

Fadern avled 1851-08-21 av ”inflammation”, enligt Tvings död- och begravningsbok, och han begravdes tio dagar innan sonen Anders föddes. Modern var då ensam med tre små barn; Jöns (född 1846-01-19 i Siggamåla, Tving), Otto (född 1847-12-11 i Siggamåla, Tving) och så lille Anders. Makarna hade tidigare också en dotter, Sissa, född 1849-08-09 i Bråstorp, Tvings församling, som avled redan 1850-02-13 av ”bröstfeber”.

Modern tituleras ”bondeänka” i Tvings lysnings- och vigselbok när hon 1852-01-13 (kan ev. vara 1852-05-13) gifter om sig med bonden Anders Jönsson i Gunnetorp (född 1824-07-21 i Tving, död 1888-02-26 i Höryda, Fridlevstad). År 1853 noterades Karin och hennes tre söner som flyttade till maken i byn Gunnetorp.

1854-02-14 föddes systern Sissa i Gunnetorp, vilken redan 1857-11-30 avled på gården av ”feber”. Modern och styvfadern fick ytterligare barn, 1857-09-23 då tvillingarna Christian och Hilda föddes i Gunnetorp. Vid den här tidpunkten omtalas styvfadern som ”inhyses” i Gunnetorp. År 1861 flyttar familjen till Bråstorp och styvfadern noteras i husförhörslängden som ”arrendator” och något senare som ”inhyses” igen. Brodern Jöns lämnar föräldrahemmet och flyttar 1863-04-17 till Karlskrona, liksom brodern Otto gör 1866-05-18.

Anders Andersson lämnar hemmet i Bråstorp och antecknas som "[färgar]lärling” i Eringsboda, Tvings församling (från 1871 är Eringsboda egen församling). Ett ganska stort antal lärlingar och gesäller inom färgeriområdet är antecknade på dessa uppslag i längden.

1874-10-09 lämnar Anders Andersson Eringsboda och flyttar till Vissefjärda församling (Kalmar län) och byn Andersmåla, där han i husförhörslängden tituleras ”färgare”. Han blir kvar i Andersmåla fram till 1877-07-02 då han flyttar till Höryda i Fridlevstads församling, där han återförenas med modern och styvfadern samt syskonen Christian och Hilda (de hade tidigare inflyttat 1874-11-07 till Höryda, Fridlevstad, från Tving).

Redan 1878-11-15 lämnar Anders Andersson sin familj igen och flyttar till Nättraby och byn Trantorp, där han tar anställning som ”dräng”. 1879-10-30 beger sig Anders Andersson vidare mot Karlskrona stadsförsamling och antecknas även där som dräng (mantalsskriven i kv. 9:49 = hörnfastighet; Fortifikationsgatan-Båtsmansgatan-Sparrensgatan).

1880-10-23 antecknas drängen Anders Andersson som utflyttad från Karlskrona stadsförsamling till Augerum.

Drängen Anders Andersson noteras i Augerums husförhörslängd som inflyttad från Karlskrona stadsförsamling 1880-11-16 till änkan och husägaren Anna Charlotta Larsdotter (född 1842-10-01 i Sillhövda) och hennes barn i nr 39 Beseboda. Hon blev änka 1876-04-16 (efter Adolf Svensson, född 1838-01-16 i Listerby, död i Augerum). Hennes barn, vilka antecknats i husförhörslängden, är;

Lars Vilhelm född 1868-04-06 i Lösen
Selma född 1870-04-04 i Augerum
Augusta född 1872-04-15 i Augerum
Ida Viktoria född 1874-08-02 i Augerum
Klara Adolfina född 1876-12-23 i Augerum

I lysnings- och vigselbok för Augerum vigdes drängen i Beseboda, Anders Andersson, född 1851-09-15, med änkan Anna Charlotta Larsdotter, född 1842-10-01. Första lysning ägde rum 1880-12-26.


Makarnas första gemensamma barn föddes precis fem månader efter vigseln, 1881-05-14 i Augerum, och döptes till Karl Viktor. Styvsonen Lars Vilhelm Svensson lämnar hemmet 1882-10-06 och flyttar till Karlskrona amiralitetsförsamling. Ytterligare en son föddes 1883-10-26 i Beseboda, Fritiof Amandus.

Enligt notis i husförhörslängden blev Anders Andersson ”dömd 27/9 för förfalskning till straffarbete i 2 år och 3 mån. och i åtta år derutöfver förlust[ig] af medb[orgerligt] förtr[oende]. Betyg för rannsakningen ankl. Förfalskning 5/1 84.”

Blekingsposten 1884-01-02Notis om brottet infördes bl. a. i Blekingsposten onsdag 1884-01-03 (se urklipp till höger).

I databasen över frigivna straffångar (SVAR) återfanns en beskrivning av den frigivne färgaren Anders Andersson samt ett porträtt (se ovan). Här kan man läsa att han frigavs 1886-06-18 från Malmö centralfängelse (dit han ankom 1884-04-18 efter dom 1884-04-09 i Kungl. Skånska H.r. (hovrätt). Vidare står det att han dömts för förfalskningsbrott och att han vid frigivningen hade 47,47 kr i kontanta medel (egna medel och besparad arbetsförtjänst). Anders Andersson hade brunt hår och skägg, blå ögon, rak näsa, stor mun, rödlätt och fräknig hy, samt att han hade ordinär kroppsbyggnad. Anders Andersson var 5,6 fot lång (dvs. 1, 71 cm lång).

I Augerums husförhörslängd (åren 1885-1891) återfanns Anders Andersson, nu noterad som "husägare", tillsammans med hustrun Anna Charlotta Larsdotter och barnen. Anteckning finns även här om förfalskningsdomen och frigivning samt att Andersson i åtta år efter verkställt straff (1886) ska sakna ”medborgerligt förtroende”.

Styvdottern Augusta lämnar 1888-11-06 hemmet i nr 39 Beseboda (huset de äger i kallas i husförhörslängden för nr 2 Liden) och flyttar till Karlskrona stadsförsamling. Året efter, 1889-11-05, noteras styvdottern Selma Svensson som avflyttad till Karlskrona stadsförsamling, liksom hennes syster Ida Viktoria, som 1890-11-25 också lämnar Augerum, med destinationen Karlskrona stadsförsamling. I hemmet finns nu hustruns dotter Klara Adolfina och makarnas gemensamma söner; Karl Viktor och Fritiof Amandus.

"Husägaren och färgaren" Anders Andersson var vid folkräkningen år 1890 mantalsskriven i Beseboda, Augerum, tillsammans med sin hustru Anna Charlotta Larsdotter och tre barn; Klara Adolfina, Karl Viktor och Fritiof Amandus. I Augerums husförhörslängd (åren 1891-1896) är det antecknat att Anders Andersson är fortsatt mantalsskriven i nr 2 Liden i Beseboda, Tving, tillsammans med hustrun och barnen. Sonen Fritiof Amandus avled 1893-06-18 då han drunknade i Lyckebyån. Gossen begravdes 1893-06-25 enligt död- och begravningsboken. Fadern tituleras ”arbetare” i sistnämnda kyrkolängd. Styvdottern Augusta Svensdotter flyttade till Stafsinge, Hallands län, 1893-11-24. Om styvdottern Klara Adolfina Svensdotter har prästen noterat att hon är ”baptist” samt att hon lämnar föräldrahemmet 1894-11-02 och flyttar till Karlskrona stadsförsamling. Anders Anderssons svärmor, änkan Maria Andersdotter (f 1821-01-25 i Sillhövda) antecknas som inflyttad till gården 1895-11-08, och hon kom då närmast från Rödeby församling.

Karlskronatidningen 1914-04-17 Färgaren Anders Anderssons hustru Anna Charlotta Larsdotter avled i Beseboda, Augerums församling, 1909-09-11, av "hjärnblödning".

1914-04-16 inträffade en tragisk olycka vid Karlskrona hattfabrik där Anders Andersson skadades mycket svårt och i Karlskronatidningen infördes en artikel om detta 1914-04-17 (se urklipp till vänster).

Karlskronatidningen 1914-04-18Lördag 1914-04-18, infördes ännu en notis om olyckan i Karlskrona-tidningen (höger urklipp).

Dock kan tilläggas att Anders Andersson vid sin bortgång var 63 år gammal (skulle ha fyllt 64 år i september) och inte 52 år som det står i notisen.

I SCB-utdrag över döda i Karlskrona stadsförsamling tituleras änklingen Anders Andersson ”hattfabriksarbetare”. Vidare uppges dödsorsaken vara ”olyckshändelse i fabrik, söndersprängd maskin". Anders Andersson uppges vid denna tidpunkt ha varit bosatt i kv. 2:72 (vilket kan motsvara kvarteret Dahlberg och adressen Vittusgatan 5).

I skriften ”Sociala meddelanden år 1914” utgiven av Socialstyrelsen, Kommerskollegium, Afdelningen för arbetsstatistik, återfinns under ”Rapporter från yrkesinspektörerna angående svårare olycksfall i arbete” följande information om ovan nämnda olycka;

"...Nr. 71   En arbetare vid en hattfabrik blev av en sönderspringande centrifug så illa skadad, att han avled följande dag. Centrifugen ifråga, som hade en mantel av 18 mm. tjock gjutjärn, en trumma av 2 mm. tjock genombruten kopparplåt med en diameter av 800 mm., användes för avvattning av färgad ull och var avsedd för en ullsats av c:a 15 kg. vikt. Vid olyckstillfället hade ullsatsernas vikt ökats till 20 kg. på grund av stora beställningar. Olyckan torde ha tillgått så, att på grund av de ökade satserna hade vid detta tillfälle ull kommit över centrifugtrummans kant samt rullat ihop sig mellan trumman och manteln. Centrifugens axel gick utav och centrifugen, som gjorde 1 600 varv i minuten, sprängdes i bitar. Axeln, som var av stål och hade en diameter av 48 mm., visade vid efteråt företagen undersökning en alltigenom färsk brottyta. Av de kringslungande styckena träffades den skadade, varvid högra underbenet och vänstra lårbenet avslogos samt att ett starkt blödande krossår uppstod i pannan. Ny centrifug skulle anskaffas med manteln av plåt istället för gjutjärn..."

Källor:
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:4 (1790-1815), uppslag 249, SVAR131 – faderns födelse
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:5 (1816-1842), SVAR106 – moders födelse
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:5 (1816-1842), SVAR172 – styvfadern Anders Jönssons födelse
Fridlevstads församlings kyrkoarkiv, vol. CI:5 (1835-1860), SVAR94 – hustrun A C födelse Spetsamåla, Sillhövda
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:5 (1816-1842), SVAR87 – föräldrarnas vigsel
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:7 (1843-1863), SVAR30 – brodern Jöns födelse (Siggamåla)
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:7 (1843-1863), SVAR41 – brodern Ottos födelse (Siggamåla)
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:7 (1843-1863), SVAR52 – systern Sissas födelse (Bråstorp)
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:7 (1843-1863), SVAR87 – Anders födelse
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. AI:23 (1846-1851), uppslag 279, SVAR296 – Bråstorp nr 103
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:7 (1843-1863), SVAR258 – systern Sissas dödsfall
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:7 (1843-1863), SVAR263 – faderns dödsfall
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:6 (1843-1861), nr 43/1852, SVAR231 – moderns omgifte
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. AI:23 (1846-1855), uppslag 13, SVAR20 – Gunnetorp 68
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. AI:26 (1846-1855), uppslag 12, SVAR20 – Gunnetorp 68
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:7 (1843-1863), SVAR115 – systern Sissas födelse (Gunnetorp)
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:7 (1843-1863), SVAR151 – syskonen Christian o. Hildas födelse (Gunnetorp)
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. C:7 (1843-1863), SVAR292 – systern Sissas dödsfall
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. AI:26 (1855-1861), uppslag 296, SVAR319 – Bråstorp 103
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. AI:29 (1861-1870), uppslag 437, SVAR446 – Bråstorp 103
Tvings församlings kyrkoarkiv, vol. AI:28 (1861-1870), uppslag 32, SVAR46 – Eringsboda 35 (lärling)
Eringsboda församlings kyrkoarkiv, vol. AI:1 (1871-1875), uppslag 203, SVAR213 – Eringsboda 35
Vissefjärda församlings kyrkoarkiv, vol. BI:3 (1861-1894), nr 29/1877, SVAR62 – inflyttning
Vissefjärda församlings kyrkoarkiv, vol. AI:18 (1871-1879), uppslag 37, SVAR44 – Andersmåla
Fridlevstads församlings kyrkoarkiv, vol. AI:23 (1870-1880), uppslag 282, SVAR289 – Höryda 52
Nättraby församlings kyrkoarkiv, vol. B:3 (1863-1880), nr 118/1878, SVAR94 – inflyttning
Nättraby församlings kyrkoarkiv, vol. AI:15 (1876-1880), uppslag 293, SVAR308 – Trantorp
Karlskrona stadsförsamling, vol. BI:3 (1873-1885), nr 471/1879, SVAR193 – inflyttning
Karlskrona stadsförsamling, vol. AI:31 (1871-1881), uppslag 560, SVAR566 – kv. 9:49
Folkräkning Blekinge, Augerum, 1880 (SVAR)
Augerums församlings kyrkoarkiv, vol. AI: 27 (1878-1884), uppslag 122, SVAR132 – Beseboda
Fridlevstads församlings kyrkoarkiv, vol. AI:25 (1880-1890), uppslag 311, SVAR331 – familjen i Höryda
Augerums församlings kyrkoarkiv, vol. E:6 (1874-1887), nr 28/1880, SVAR62 – vigsel 1881-01-14
Register över frigivna straffångar 1876-1925, nr 2944/1886 (SVAR5) – fotografi vid frigivning
Augerums församlings kyrkoarkiv, vol. AI:29 (1885-1891), uppslag 567 (SVAR124) – Beseboda
SCB-utdrag döda i Fridlevstad, vol. H1aa:922 (1888), nr 7/1888 (SVAR365) – styvfaderns dödsfall
Folkräkning Blekinge, Augerum, 1890 (SVAR)
Fridlevstads församlings kyrkoarkiv, vol. AI:27 (1890-1900), uppslag 190 (SVAR198) – familjen i Höryda
Augerums församlings kyrkoarkiv, vol. AI:31 (1891-1896), uppslag 502 (SVAR204) – Beseboda
Augerums församlings kyrkoarkiv, vol. F:3 (1885-1894), nr 39/1893 (SVAR82) – sonen F A drunknar
Folkräkning Blekinge, Augerum, 1900 (SVAR)
SCB-utdrag döda i Fridlevstad, vol. H1aa:1433 (1905), nr 10/1905 – moderns dödsfall
SCB-utdrag döda i Augerum, vol. H1aa:1559 (1909), nr 46/1909 (SVAR624) – hustruns dödsfall
Karlskronatidningen 1914-04-17, fredag, nr 87/1914, sidan 3
Karlskronatidningen 1914-04-18, lördag, nr 88/1914, sidan 3
SCB-utdrag döda Karlskrona stadsförsamling, vol. H1aa:1843 (1914), nr 83/1914 (SVAR457) – dödsfall
Socialstyrelsen, Kommerskollegium, afdelningen för arbetsstatistik, Sociala meddelanden år 1914, s 769
SCB-utdrag döda i Fridlevstad, vol. H1aa:2058 (1917), nr 4-5/1917 (SVAR118) – brodern Christian m fru dödsfall
SCB-utdrag döda i Fridlevstad, vol. H1aa:2058 (1917), nr 9/1917 (SVAR118) – systern Hildas dödsfall

© Flyborgs Genealogi - 2012-02-02  - webbsidorna fungerar bäst med Internet Explorer och skärmupplösning 1280 x 1024