Minnesblad Karlskrona Hattfabrik AB 1872-1922

Föregående Sida 2 av 6 Nästa
9_bostadshus_inom_fabriken
Bostadshus inom fabriken
10_angpannerum
Ångpannerum
11_elektriskt_driftsrum
Elektriskt driftsrum
12_maskinreparationsverkstad
Maskinreprationsverkstad
13_maskinrum
Maskinrum
14_modellverkstad
Modellverkstad
15_lagerrum_ull
Lagerrum för ull
16_lagerrum_kanin_hare
Lagerrum för kanin- och harhår
Har du upplysningar - skriv då till hattfabriken @ flyborg.se